Universell utforming bygger på tanken om at tjenester skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. Universell utforming av IKT innebærer at brukerne – uavhengig av sine forutsetninger– på en god og enkel måte skal kunne ta i bruk både nettsider og automater som de møter i hverdagen.

Kristiansand kommune jobber kontinuerlig med å sikre at våre nettsider og digitale læremidler i størst mulig grad tilfredsstiller kravene til universell utforming. Vi samarbeider tett med leverandørene for å sikre at de gjør sine produkter og tjenester universelt utformet.

Tjenester i bruk med tilgjengelighetserklæring

Disse tjenestene er i bruk i Kristiansandsskolen uten mulighet for å publisere tilgjenelighetserklæringen i selve løsningen. Vi publiserer derfor erklæringene her.

Aftenposten Junior skole - digital avis

Alle Teller! - matematikkressurs

Aschehoug univers – en samling digitale læremidler

AskiRaski - lese- og skrivestøtte

Bibliofil - skolebibliotekene

BrettBoka – digitale lærebøker

Campus Inkrement – læreverk og tjeneste for omvendt undervisning

Cappelen Damm Undervisning – en samling digitale læremidler

Creaza - digital verktøykasse for skapene aktiviteter

Dataporten - nasjonal portal

Digilær.no - nasjonal plattform

DragonBox - læremiddel i matematikk

Forlagshuset Vigmostad og Bjørknes e-portal - digitale ressurser

Gyldendal undervisning - en samling læremidler

Identum enkel skypålogging – vår feidebehandler

iMal-lesing – leverer lese- og skriveoppgaver på hjernens premisser, for å øke læringen 

IntoWords – lese- og skrivestøtte

Kikora – digitalt læremiddel i matematikk

Klassetrivsel - kartleggingsverktøy

Kor Arti’ – en digital plattform for å lære sang og musikk med fokus på elevaktivitet

Kostholdsplanleggeren - kostholdsressurs

LearnLab - digitale læringsressurser

Lexplore - kartleggingsverktøy

Lingit - lesestøtte

Literate - Screentesting

Malimo – leverer pedagogiske verktøy og produkter for lærere

Nettskolen Trygg trafikk - trafikkopplæring

Numetry skole - matematikkspill

Nyweb Minskole/Minbarnehage - enhetenes hjemmesideløsning

Pickatale - leseressurs

Showbie - læringsplattform for iPad

Skolerom - leseressurs

Sykkeldyktig.no - sykkelopplæring

TV2 skole – Elevkanalen - daglige og ukentlige nyheter som kobles til alle fag 

Unibok – digitale lærebøker i et format utviklet spesielt for lesing på digitale enheter 

Visma Flyt Foresattportal - portal for skole, barnehage og hjem-sammarbeid 

Tjenester i bruk uten tilgjenelighetserklæring

Disse tjenestene er i bruk i Kristiansandsskolen foreløpig uten tilgjenelighetserklæring. Vi arbeider med leverandørene for å få disse på plass.

Kaptein Morf - læringsspill

MatteMestern.no - matematikkaktivitet

NB Digital Bibliotek - bibliotekstjeneste

Tempolex Bedre læring - leseopplæring

Utdanning.no - yrkesvalg

Viten.no - digitale læremidler

You-portalen og Blokkvalg