Våre samarbeidspartnere

Vennskapsforbindelsen mellom Rajshahi i Bangladesh og Kristiansand har utviklet et gjensidig og dedikert forhold - gjennom et utstrakt samarbeid - humanitært, kulturelt og faglig.

Skolebarn

Våre samarbeidspartnere

Vennskapsforbindelsen mellom Rajshahi i Bangladesh og Kristiansand er unik i norsk sammenheng, sannsynligvis også internasjonalt. I over 40 år har de to byene utviklet et gjensidig og dedikert forhold - gjennom et utstrakt samarbeid - humanitært, kulturelt og faglig. 

Rajshahi Kristiansand Friendship Committee, RKFC

Vennskapskomiteen i Rajshahi er hovedsamarbeidspartneren med komiteen i Kristiansand.
Komiteen i Rajshahi består av medlemmer som er sterkt engasjert i å hjelpe spesielt barn og ungdom i vennskapskommunen slik at de og deres familier kan få et bedre liv.
Komiteen er også sterkt engasjert i å videreføre utbyggingen av Krefsykehuset i Rajshahi, og er koordinator for alt samarbeid vi har med andre organisasjoner i Rajshahi. Rajshahi kommune er representert i komitéen.

Tilottoma School

I et fattig område i Rajshahi by har medlemmer av vår vennskapskomite etablert en skole der små barn kan få skolegang. Fattige barn har lite kunnskaper hjemmefra for å klare ordinær skolegang. Derfor gis de forberedende undervisning på Tilottama. Skolen er populær. Det er nødvendig med to skift for å få gitt undervisning til de som ønsker det.
Mødrene følger barna til skolen fordi de bor i et utrygt område. Mødrene venter på barna i skolens bakgård. Da bruker lærerne også tid til å undervise foreldrene om hygiene og kosthold og om kvinners rettigheter. Det er et svært viktig tema for bengalske kvinner der 90 % av ekteskapene er arrangerte.
Gjennom å gi lærerne på skolen anstendig lønn sikrer man kvalitet og stabilitet.

Tabitha- Green Revolution (tidligere Tabitha Foundation)

Denne stiftelsen tilhører BNELC – Bangladesh Northern Evangelical Lutheran Church – Den evangelisk lutherske kirke i Nord-Bangladesh.
Navnet til organisasjoner er hentet fra Apostlenes gjerninger (09.36): Tabitha er en kvinne som alltid gjør godt og hjelper de fattige. Det er målet for denne organisasjonen.
Det er minoritetsgrupper i lokalsamfunn i utkanten av Rajshahi sentrum så får hjelp fra denne organisasjonen. Av disse er blant annet Kohlefolket og Santalene. Skole, helse og opplysning er fokusområder.

Tauri Foundation

Tauri er en organisasjon som ble etablert av et foreldrepar som fikk en datter som var sterkt funksjonshemmet. De har etablert skoler i Rajshahi sentrum og i landsbyer i Rajshahi distriktet. Det er to typer skoler: Skoler kun for de med funksjonsnedsettelser og skoler der funksjonsfriske og de med funksjonsnedsettelser er sammen. Organisasjonen har også prosjekter som omfatter hele familier, veiledning om rettigheter, helse og hygiene og etablering av småbedrifter for funksjonshemmede slik at inntjeningen gir familiene muligheter til skolegang for barna.

Foundation for Women and Child Assistance, FWCA

FWCA er en organisasjon har frivillige i ledelsen men som har ansatte som arbeider i skole, veiledning av foresatte og informasjon om rettigheter i samfunnet. I skolen er det de med funksjonsnedsettelser som er i fokus. Her får de fysioterapi og opplæring i basisferdigheter.
FWCA driver også opplæring av unge kvinner til å kunne bli selvstendige og motstå trafficking og utnytting. Organisasjonen er en lokal organisasjon i Rajshahi, og mottar ikke støtte fra andre en Rajshahiaksjonen.

Association for Community Development, ACD

ACD jobber for en rettferdig samfunnsutvikling. Dette er en stor organisasjon med hovedkontor i Rajshahi. De prosjektene vi støtter arbeider i hovedsak med barn og ungdom – både jenter og gutter som har vært utsatt for trafficking. Organisasjonen har internater flere plasser i Rajshahi for disse barna/ungdommene. Der får de bearbeide sine opplevelser blant annet gjennom dans og drama. ACD driver også opplysning til unge jenter om overgrep og utnytting, og er også sterkt engasjert i å bedre de sanitære forholdene i overbefolkede områdene i vennskapsbyen.

Christian Mission Hospital, CMH

Dette er et sykehus som ble bygget av innsamlede midler i 1972 da kontakten med Kristiansand ble etablert. Det drives av Den Bengalske kirke. Det var med utgangspunkt i samarbeidet med dette sykehuset at det ble bygd et barnesykehus og siden en sykepleieskole (den beste i Bangladesh). Dette var det første prosjektet som ble realisert ved hjelp fra befolkningen i Kristiansand.

Sykepleierskolen

I tilknytning til Christian Mission Hospital og barnehospitalet er det bygget opp en sykepleieskole som har godt ry. Kristiansand støtter skolen ved å gi stipend til studentene. Skolen har nå utvidet og tatt opp 50 nye kandidater. Det er behov for stoler og bord og noen PCer for studentene. Skolen rekrutterer dyktige ungdommer fra landsbyene utenfor Rajshahi by, både kvinner og menn. Disse bor på internat med 8-10 elever boende sammen på hvert rom. Studentene er stort sett ungdom rekruttert ute fra landsbyene. Mange av ungdommene flytter tilbake etter endt utdanning og blir viktige ressurspersoner i sitt lokalmiljø.

Kreftsykehuset

Bangladesh med sine 160 millioner innbyggere har kun ett offentlig kreftsykehus. Det ligger i hovedstaden Dhaka og har 150 sengeplasser.
Det er ekstrem mangel på behandlingskapasitet i landet.
Kreftsykehuset i vår vennskapsby Rajshahi er kommet til etter lokalt privat initiativ. Hospitalet «betjener» et område med mer enn 40 millioner mennesker. I 2014 er det gjennomført 580 cellegiftbehandlinger ved sykehuset. Det utføres også operasjoner.

På grunn av fattigdom og uvitenhet kommer pasientene ofte sent for å få riktig diagnose og behandling. Dersom en kvinne finner klumper i brystet, er det svært tabubelagt i Bangladesh, og familien vil ofte holde henne tilbake fra å oppsøke legehjelp. Eller at pasienten først har vært hos den lokale «Medical man», og blitt bedt om å forsøke ut ulike medisiner. Når tilstanden så forverrer seg, ender en opp med å komme til kreftsykehuset.
Sykehuset har nå fått blodbank, etter initiativ og bidrag fra Rotary og Fiskå skole. Det gjør at en kan hjelpe mange. Det er viktig i forhold til pasienter med leukemi (blodkreft) og den mye utbredte sykdommen thalassemia (blodsykdom).
Sykehuset driver også aktivt forebyggende arbeid ved å arrangere informasjonsmøter i ulike bydeler av Rajshahi, og det har åpent legesenter som er allment tilgjengelig hele uken.