Koordinerende gruppe i skolen

Hver skole har en koordineringsgruppe som ivaretar elevens totale skolehverdag. Gruppen samarbeider tett med foresatte og eksterne instanser for best mulig støtte til elevene.

Alle skoler har ei koordineringsgruppe, den består av:

  • Rektor
  • Inspektør
  • Sosiallærer
  • Helsesykepleier
  • Spesialpedagogisk koordinator

På noen skoler sitter også rådgiver, miljøterapeut, SFO-leder og/eller Sosionom også i denne gruppa.

Koordineringsgruppa samarbeider med foresatte, PPT, forebyggende enhet i kommunen og politiet, fritidsetaten og øvrige instanser i Familiens hus i bydelen, ABUP og Barnevernstjenesten. Samarbeid med eksterne instanser ang. enkeltbarn avklares alltid med foresatte etter retningslinjer og regler for varslingsplikt og taushetsplikt.

Dersom du har bekymringer rundt ditt barn, klassen eller elevgruppa på trinnet ditt barn er en del av, så kan dere ta kontakt med skolen via kontaktlærer eller direkte med en av de som sitter i koordineringsgruppa.