Krisesenter

Krisesenteret er åpent som vanlig og fungerer som normalt for brukerne, de har lagt om noen rutiner med tanke på smittevern.

Hvem får hjelp

Stiftelsen Sørlandet Krisesenter har tilbud til kvinner og menn og deres barn. Tilbudene retter seg mot mennesker som er utsatt for vold, eller trusler om vold, fra mennesker i nær relasjon.

Volden kan være både fysisk og psykisk. Dette omfatter også seksuell vold, overgrep og voldtekt. Volden og truslene kan være mellom nåværende og tidligere partnere eller kjærester, eller mellom andre familiemedlemmer som søsken, foreldre og barn.

Se mer informasjon om krisesentertilbudet her: Hva er et krisesenter?

Taushetsplikt

Krisesenteret har taushetsplikt, og personer som tar kontakt kan være anonyme. Tjenesten er tilgjengelig døgnet rundt hele året. Vi tilbyr samtale på telefon, samtale ved oppmøte og botilbud. Brukere kan selv ta kontakt direkte på telefon. Tjenesten er gratis.

Kommuner som dekkes

Kristiansand, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Vennesla, Valle og Åseral.

Kontaktinformasjon

Krisesenter for kvinner:38 10 22 00

Krisesenter for menn:913 66 524