Ledige stillinger

Kristiansand kommune er Sørlandets største arbeidsgiver med omkring  9000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

Søk på stilling

Alle våre stillinger utlyses på Webcruiter. Ønsker du å søke jobb i Kristiansand kommune må du registrere deg, og søke via Webcruiter.

Se våre ledige stillinger

Følg oss på LinkedIn

Tips til deg som søker sommerjobb hos oss

Tips til deg som søker jobb hos oss

Kristiansand kommune ønsker deg velkommen som søker uansett bakgrunn og historie og har laget noen generelle tips til deg som jobbsøker:

Forbered søknadsskrivingen

Les gjerne om Kristiansand kommune og arbeidsstedet på hjemmesida vår sånn at du har noe kjennskap til oss før du søker. Les for eksempel gjerne om våre strategier, og hvilken visjon og verdier som kjennetegner oss.

Les utlysningsteksten nøye. Tenk over om oppgavene og ansvarsområdene er de samme som dine ønsker og drømmer for din neste jobb. Matcher dine kvalifikasjoner også de kravene som stilles i den aktuelle stillingen, bør du definitivt søke hos oss.

Utlysningsteksten forteller deg hvilke oppgaver og hvilke krav vi har til din kvalifikasjon. Det er dette vi ser etter i din søknad og CV. I et intervju vil vi være mer interessert i å bli kjent med deg som kollega og finne ut hvem du er som person.

Tips til en god søknad

 • Skriv tydelig og klart og forsøk å hold deg til maksimalt en side
 • Skriv om din motivasjon for stillingen. Hvorfor søker du?
 • Beskriv dine kvalifikasjoner, utdanning, erfaring og kunnskap du har som matcher kravene til stillingen, men også gjerne andre kvalifikasjoner som du mener er relevante.
 • Skriv søknaden, men la den gjerne ligge som kladd og les den med kritisk blikk dagen etter. Spør deg selv om alt er forståelig for en som aldri har møtt deg før. Gjennom din beskrivelse skal den andre klare å danne seg et bilde av hva du kan bidra med i jobben.
 • Skrivefeil er unødvendig, bruk verktøy for å rette på dette.
 • Be en venn lese gjennom søknaden din før du sender den, og send den før søknadsfristens utløp.

Tips til en god CV

 • Det finnes mange maler på en god CV, bruk helst malen i Webcruiter. Det er litt arbeid første gangen, men den er ryddig og oversiktlig. Den kan lagres som PDF-format og lastes opp dersom andre arbeidsgivere har andre søkesystem.
 • Legg inn arbeidserfaring slik at CV-en starter med siste arbeidserfaring altså i omvendt kronologisk rekkefølge.
 • Skriv en kortfattet oppsummering under hver arbeidsplass du har jobbet på, der du beskriver ansvarsområder, oppgaver og hva du har lyktes med. Ofte er det nyttig å endre denne beskrivelsen ut ifra hvilken jobb du søker på.
 • Beskriv det som er relevant for oss å vite. Andre relevante og interessante kvalifikasjoner er også fint å ha med eksempelvis verv eller frivillig arbeid.
 • Legg inn all utdanning i omvendt kronologisk rekkefølge og spesifiser studiepoeng og grad.
 • Legg gjerne ved linken til din LinkedIn-profil dersom du har det.
 • Vedlegg: Legg alltid ved vitnemål og attester. Det er en fordel at du benytter vitnemålsportalen. Sjekk at alle dine vitnemål er originale og godkjente.

Tips til forberedelse før intervjuet

 • Tenk igjennom mulige spørsmål og forbered gode svar.
 • Innhent informasjon om arbeidsstedet på nettsidene.
 • Kartlegg dine erfaringer og egenskaper og tenk igjennom hvordan disse er relevant for stillingen du har søkt på.
 • Tenk på eksempler som underbygger din kompetanse.
 • Forbered deg godt til intervjuet med en kort presentasjon om deg selv.
 • Øv på intervju med en venn, eller et familiemedlem før du skal på intervju.

Tips til selve intervjuet

 • Gi et godt førsteinntrykk ved å møte tidsnok, husk blikkontakt, snakk tydelig, og vær positiv.
 • Vis at du er interessert i stillingen og arbeidsplassen.
 • Det er helt naturlig å være nervøs for et jobbintervju- arbeidsgiver forventer dette. Tenk heller at du er spent! Når du er spent betyr det at du gjør deg mentalt klar for jobbintervjuet og at kroppen er skjerpet.
 • Et førstegangs intervju tar ofte tar ca. 30-60 minutter. Dette er en mulighet å presentere deg og fortelle om din motivasjon, arbeidserfaring, og egenskaper. Husk å knytte din kompetanse til kvalifikasjonskravene og egenskaper som står i stillingsannonsen slik at arbeidsgiveren kan se at du er aktuell for stillingen.
 • Et annengangsintervju er gjerne et dybdeintervju hvor arbeidsgiver ønsker en bekreftelse på at du har den rette kompetansen som kreves i stillingen. Kompetansebaserte spørsmål eller situasjons spørsmål er vanlige i andregangsintervju. Det betyr at du må forbedre deg med gode eksempler, eller situasjoner som beskriver din kompetanse godt. For eksempel “hva var situasjonen, hva gjorde du, og hva var resultatet?”

Videointervju

 • Det tekniske på digitale intervjuer kan være stressende, så her er noen tips for deg.
 • Husk å teste på forhånd - lyd, webkamera, programvare, og lignende.
 • Sitt et sted med nøytral bakgrunn og husk å ikke sett deg foran et vindu, da ser vi deg ikke så godt.
 • Logg deg på i god tid.
 • Snakk tydelig og bruk kroppsspråket for å reflektere din motivasjon, interesse og personlighet.
 • Hold deg rolig hvis det blir et teknisk problem.