Snakk om stedskvalitet og nærmiljø

– Kom med innspill

Kommunen vil ha dialog med deg som innbygger, om hva er viktige kvaliteter i ditt nærmiljø. Hva opplever du som positivt ved å bo og leve i din bydel? Dine tanker er viktige innspill når mål og strategier for den nye kommunen skal formes.

Pilen av Sandra Norrbin, Odderøya 2018. Foto Trond Even Tønnesen.Planrådgiver i Kristiansand kommune Christina Rasmussen ønsker en dialog om hva som oppleves som gode steder for innbyggerne. Foto: Trond Even Tønnessen.

Sted: Rutebilstasjonen i Kristiansand
Tid: Torsdag 28. november 2019, kl. 17:00 – 19:00

Rasmussen håper det blir en spennende dialog med innbyggerne på rutebilstasjonen torsdag.

–  Kom til rutebilstasjonen, la deg inspirere i samtalen med andre, og del dine innspill med oss. Dine meninger er viktige for oss, sier Christina Rasmussen

Der vil det bli mange muligheter til å dele synspunkter, lytte til andre og engasjere seg.

Du kan høre og delta på interaktive presentasjoner, og dele dine innspill i åpen mikrofon.

Programmet

På programmet står blant annet:

  • Stedskvalitet i ny kommune. Kommunen forteller om status i arbeidet med kommuneplanen, og hvordan diskusjonen skal bidra i dette arbeidet.
  • Lydskulpturen Systemet aktiveres av Trond Nicholas Perry og Jon S. Lunde er operativ på rutebilstasjonen. Ta skulpturen i bruk og delta i samtalen.
  • Forfatter Sigurd Tenningen leser egne tekster om samlingsbegrepet og om hvordan sammenhengen mellom enkeltelementer utgjør et fellesskap i en kunstsamling og tilhørighet i en kommunesammenslåing.
  • Innbyggere i den nye kommunen forteller om hvilke kvaliteter de er opptatt av i sitt nærmiljø.
  • Åpen mikrofon: Hva skaper et godt nærmiljø og levende steder i dag og i fremtiden.

Innspill kan også gis på plansjer og kart

– Vel møtt til dialog om lokale stedskvaliteter i den nye kommunen, sier Christina Rasmussen.

Arrangementet er et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Kristiansand kunsthall og kulturbyrået MESEN.

Kontakt for media                           

Christina Rasmussen
Planrådgiver
401 65 176

(Denne teksten ble først publisert 25.11.2019 16:23)