Tilskudd til privat vei

Det kan søkes om tilskudd til privat vei av organiserte veilag i henhold til veilovens § 54.

Retningslinjer for driftstilskudd til privat vedlikehold av veier ble politisk vedtatt den 24. september 2019. Organiserte veilag kan søke om kommunalt tilskudd i henhold til disse retningslinjene

Frist for å søke  tilskudd for inneværende år er 1.desember. 

Det søkes på dette søknadsskjemaet