Kontakt oss

På grunn av koronasituasjonen bør henvendelser til eiendomsskattekontoret skje på e-post, brev eller telefon.

Det vil fra 1. mars 2021 være personer som kan besvare spørsmål om takst og skatt på innbyggertorgene. Bemanningen vil bli løpende vurdert i perioden offentlig ettersyn pågår. Dette utfra pågang, henvendelser og smittesituasjonen.

Alle klager må være skriftlig, enten via Min side eller med brev/klageskjema.

Kontaktinformasjon

Epost: omtaksering2021@kristiansand.kommune.no

Postadresse:
Kristiansand kommune
Omtaksering
Postboks 4
4685 Nodeland

Telefon: 38 07 50 00  (eget tastevalg)  mandag–fredag kl. 08.00–15.30.