Betaling av eiendomsskatt

Eiendomsskatten vil bli fakturert sammen med kommunale avgifter, normalt er dette over fire terminer. I 2021 vil eiendomsskatten faktureres over tre terminer og fordeles likt på termin to, tre og fire.

Betalingsfrister for eiendomsskatten i 2021 er:

  • 10. mai
  • 10. august
  • 10. november 

Du må betale fakturaen selv om du har levert klage på taksten/skatten. Hvis du får medhold i klagen, vil kommunen betale tilbake det du har betalt for mye.

Spørsmål om faktura rettes til regnskapsavdelingen på telefon 38 07 50 00.

Hvem får fakturaen?

Det er tinglyst eier (hjemmelshaver) som får fakturaen. Ved festeforhold er det fester som får den.

Hvis en eiendom eies av flere, vil fakturaen sendes til én av eierne. Det er da eiernes ansvar å fordele regningen internt. Hvis eierne ønsker at en annen av eierne skal få fakturaen på eiendomsskatt og kommunale avgifter, må de gi beskjed om dette til regnskapstjenesten. Regnskapstjenesten splitter ikke ut fra eierbrøk. Én eiendom=én faktura.

Behandling av søknad om reduksjon eller bortfall av eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 28.

Eiendomsskatteloven § 28 sier: «Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet»

Det er svært strenge vilkår for reduksjon eller bortfall etter denne paragrafen.

Se også betalingsvansker kommunal faktura.

Eiendomsskattefond for sosial utjevning

I bystyrets budsjettbehandling ble det satt av midler for sosial utjevning.

Retningslinjer for behandling av søknad om støtte til betaling av eiendomsskatten skal opp til politisk behandling den 17. mars 2021.

Ny informasjon vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside når saken er ferdigbehandlet og nye retningslinjer er vedtatt.