Kommunal kontantstøtte for 2-åringer

Kommunal kontantstøtte gjeninnføres fra 1. august 2022 for 2-åringer som ikke har barnehageplass.