Om idrettsenheten

Idrettsenheten har ansvar for drift, vedlikehold og nyetablering av kommunale idrettsanlegg i kommunen.

Idrettsenheten har totalt 23 ansatte. Idrettsadministrasjonen har tilhold i Knutsengården,  Tollbodgt. 22, 1. etg.

Idrettsenhetens driftspersonell, har base og tilhold på Kristiansand Stadion.

Visjon

"Verdens sprekeste by!"

Mål

Befolkningen får gode opplevelser og oppnår bedre helse, trivsel og livskvalitet gjennom godt tilrettelagte idretts- og aktivitetsanlegg.

Hovedoppgave

Planlegging og oppfølging av nye idrettsanlegg.
Spillemidler til idrettsanlegg.
Tilrettelegge for fysisk aktivitet og arrangementer.
Ansvar for drift og vedlikehold av de kommunale idrettsanleggene.


Målgruppe

Alle, med spesielt fokus på barn og unge i aldren 6- 19 år.


Idrettssjef

Idrettsenheten ledes av Øystein Glad.

Idrettens serviceteam

Idrettens serviceteam består av idrettskonsulenter som er kontaktleddet for alt som har med idrettsrelaterte spørsmål til kommunen. Er det feil og mangler på våre anlegg eller har du spørsmål om å låne en hall, bane eller stadion kan du kontakt idrettens serviceteam.

Kontakt idrettens serviceteam: send e-post

Telefon: 954 03 838. Hver dag fra klokka 07.00 til 23.00. 


Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 4, 4685 Nodeland
Besøksadresse: Tollbodgt. 22, 1. etg.
Sentralbord: 38 07 50 00