Informasjon til innbyggere

Fra 25. november 2019 er det en del endringer i hvor du finner våre tjenester. Her finner du fortløpende oversikt over endringer som påvirker deg som innbygger.

Nå har vi begynt arbeidet med å etablere innbyggertorg i Kristiansand kommune. Disse finner du i Rådhuskvartalet i Kristiansand sentrum og på rådhusene i Søgne og Songdalen.

Du lurer kanskje på hva et innbyggertorg er? Innbyggertorg er et sted der innbyggerne kan møte kommunens ansatte og få råd og veiledning om våre tjenester. Målet er at du som innbygger skal ha en plass å henvende deg for å få svar på nesten alt om kommunens tjenester.

Fra 2. januar 2020 er det ett felles telefonnummer for innbyggertorgene:
38 07 50 00

Åpningstiden er mandag - fredag 08.00- 15.30

Endringer på Gyldengården

De kommunale tjenestene fra helse- og sosialsektorens servicesenter i Gyldenløves gate 23 (Gyldengården) er flyttet til innbyggertorget i Kristiansand:

. Bostøtte
. Gjeldsrådgivning
. Veiledning om helse- og omsorgstjenester (søknader om kommunale tjenester)

Alle som har hentet post på helse- og sosialsektorens servicesenter skal heretter gjøre det på integreringsmottaket på Kjøita 21.

Endringer i Knudsengården

Resepsjonstjenester for kommunale boliger som tidligere var i 1. etasje i Tollbodgata 22 (Knudsengården) er flyttet til innbyggertorget i Kristiansand.