Til deg som er barn eller ungdom

KORT FORTALT

Ta kontakt med oss

Har du det vanskelig hjemme, kan du alltid ringe barneverntjenesten på telefon 38 07 54 00.

Du kan også kontakte Alarmtelefonen gratis på telefon 116 111 eller på chat, e-post og sms.

Alarmtelefonen er åpen hele døgnet.

Familieråd - noe for deg?

Et familieråd er et møte mellom din families private nettverk og barnevernet. Målet er å komme fram til en plan som skal bedre familiens, og da spesielt din situasjon. Dere involveres aktivt i å finne gode løsninger for akkurat deg.

Familieråd styrker deg og din families innflytelse og bidrar til å gi informasjon, mobilisere ressurser og skape åpenhet om hva som gjøres og hvem som har ansvaret.

Familieråd er et frivillig hjelpetiltak som du og din familie må samtykke til. Familieråd kan også brukes forebyggende.

Filmer om familieråd

Filmene er laget av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Denne siden er en del av en temaside om barnevern.

KONTAKT BARNEVERNTJENESTEN

Våre avdelinger er lokalisert på alle fem Familiens hus. Felles telefonnummer til Familiens hus og barnevernvakten: 38 07 54 00.

Åpningstider for barnevernvakten i Kristiansand: 
Mandag-torsdag: 08.00-23.00
Fredag: 08.00-24.00
Lørdag: 17.00-02.00
Søndag: 17.00-23.00 

Etter stengetid besvares vår telefon av Alarmtelefonen for barn og unge på telefonnummer 116 111 (døgnåpen). 

Send sikker digital post til barnevernet
Send e-post (ikke send personsensitiv informasjon)