Om oss

KORT FORTALT

Plan og bygg har ansvar for reguleringsplaner, byggesaker, kart, eiendomsskatt og oppmålingsforretning.

Vi ønsker at henvendelser primært skjer ved epost.

Plan og byggs administrasjon

  • Venke Moe, plan- og bygningssjef, e-post, tlf. 90 97 95 40
  • Eirik Heddeland Martens, planleder, e-post, tlf. 95 88 40 16
  • Arne Kjell Brunes, byggesaksleder, e-post, tlf. 46 80 31 85
  • Svend Åge Strisland, tilsynsleder, e-post, tlf. 47 66 25 35
  • Terje Nuland, geodataleder, e-post, tlf. 91 53 08 82
  • Robert Hedland, avd.leder eiendomsdanning, e-post, tlf. 98 49 83 67
  • Eva Høksaas, avd.leder geografisk informasjon, e-post, tlf. 91 61 60 01
  • Grethe Helland, avd.leder eiendomsskatt, e-post, tlf. 95 01 72 09