Parker og byrom

KORT FORTALT

I Kristiansand er det mange flotte parker og byrom som er verdt et besøk både sommer og vinter. Nedenfor får du en oversikt over tilbudene.

Wergelandsparken

Wergelandsparken ble etablert av Oscar Wergeland i årene 1859-1860, og var byens grønne park. I siste halvdel av 1900-tallet sto imidlertid parken uforandret, mens utvikling i resten av byen gikk framover. I 1999 ble det dannet ei Wergelandsgruppe, som samla inn penger, og fornya parken med blomster og lys, samtidig de de opprettholdt den historiske engelske landskapsstilen.

Parken er en grønn oase i hjertet av byen, og er ofte i bruk både av fastboende og turister.

Torvet

Torvet var sentrum for det pulserende liv og samlingsplass for alle. Området var opprinnelig en sandflate, men ble steinsatt i 1686, da byens borgere ble pålagt å steinsette hver sine fortau til midt i gateløpet for å redusere støvproblemet i byen. I nyere tid ble Torvet asfaltert.

I 1991 fikk Kristiansand 3,5 millioner kroner fra miljøbymidler, og mesteparten ble øremerket Torvet. Da asfalten ble fjernet, fant man en nesten intakt kuppelsteinsbelegning. Belegningen ble forsiktig restaurert, og for å sikre maksimal fremkommelighet til rådhuset, Byhallen og Domkirka, ble det lagt ned gangbaner av gneisheller.

Fontenen på Torvet ble opprinnelig reist i Wergelandsparken i 1866. Der stod den frem til 1908, da den måtte vike plassen for statuen av Wergeland. Fontenen ble flyttet til Torvet, der den stod i 30 år, før den ble demontert og satt på lager. Der stod den gjemt og glemt inntil 1991, da den ble restaurert og satt opp på Torvet igjen, i anledning Kristiansands 350-årsjubileum.

Etter vedtak om ny parkeringskjeller under Torvet, ble det mulighet for å restaurere og videreutvikle torvgulvet både historisk, estetisk og bruksmessig som byens storstue og møteplass. Fontener på sommeren og isbane om vinteren er blant de nye attraksjonene. Det ble arrangert en stor åpningsfest for det nye Torvet 16.08.2018.

I dag er Torvet igjen blitt en samlingsplass for alle. Her er fortausrestauranter på rekke og rad, og faste utsalgsboder med mat, grønnsaker og blomster. Det er en rekke ulike arrangementer gjennom hele året – konserter, ulike happeninger og markeder. Til jul blir Torvet pynta opp til julemarked, og gjennom vintermånedene er det yrende liv på den nye isbanen øverst på Torvet.

Otterdalsparken

Da Otterdal AS (sagbruk og trelasthandel) flyttet ut av Kvadraturen i 1983, sikret kommunen seg dette sentrale og verdifulle arealet for allmenheten. I 1985 forelå de første skisser fra landskapsarkitekt Svein Ole Brelands hånd.

Høsten 1989 foreslo billedkunstner Kjell Nupen å lage en fonteneskulptur i parken. Da var bassengformene allerede plassert og parkanlegget ferdig utformet fra parkvesenets side. Nupens idé var så sammenfallende med de foreliggende planer, og så berikende for anlegget, at dette raskt ble vedtatt politisk.

Parken ble åpnet av kong Harald og dronning Sonja den 27. juni 1991 i forbindelse med feiringen av byens 350 årsjubileum.

I dag kalles parken Nupenparken på folkemunne, og er blitt et svært populær samlingsted langs Strandpromenaden.

Bystranda og Tangen

Bystranda ligger langs Strandpromenaden med gangavstand fra travle gater, kontorer, butikker, boliger, barnehager og skoler.

De første skissene av bystranda ble tegnet av Parkvesenet allerede i 1983, men anlegget ble først realisert i perioden 1995-97. Anlegget består av et unikt badeanlegg med ei stor, naturlig sandstrand, bade- og solebrygger, grønne plener og frodige blomster, busker og trær, dusjer, lekeutstyr, skateanlegg og sandvolleybaner, samt ramper og håndrekker slik at anlegget også egner seg godt for bevegelseshemmede.

I 1998 ble det bygd nytt toalettanlegg med egen avdeling for bevegelseshemmede.

Anlegget har mottatt flere priser. I 2002 ble Kristiansand kommune tildelt Tillgjängelighetsprisen "Stadsplanering för alla" fra det Nordiska Handikappolitiska Rådet. Høsten 2003 fikk Parkvesenet "Årets Byggepris" av Kristiansand Byggeforum, og i 2017 den høyt hengende Nordic green space award.

Det nære naboskapet til Scandic hotell og Aquarama svømmehall med badeland, treningsstudio, spa og café m.m., teller også i positiv retning. Bystranda ble utvidet med lengre promenade og en ny stor bydelspark ytterst mot havet som en del av byutviklingen på Tangen. Parken har blitt et populært møtested for befolkningen med lekepark og god plass for forskjellige arrangement som St. Hans feiring, dragefestival og konserter.  Og utsikten til innseilingen med Oksøy og Grønningen fyr, skjærgården og horisonten mot Danmark er helt unik.

Tresse og Christiansholm festning

Byggingen av Christiansholm festning foregikk i perioden 1666 til 1672 på en holme ute i havna. Denne ble forbundet med ei lang gangbro inn mot stranden, byen og Østre Strandgate.

Kristiansand kommune overtok Christiansholm festning fra staten i 1951. Samtidig påtok kommunen seg å vedlikeholde anlegget som fortidsminne.

Festningsanlegget består av en innelukka festningsvoll med 8 plomberte bronsekanoner fra perioden 1666 – 1788. En tro kopi fra 2005 kan i dag brukes til saluttering etter nærmere avtale. Inne i festninga er det to etasjer med kommandanttårn, kruttkammer og fengsel.

Anlegget har en unik beliggenhet sentralt i byen og samtidig med flott utsikt til den vakre kysten vår. Festninga brukes i dag til ulike arrangementer og begivenheter.  En nyetablert heis har nå gjort Festninga tilgjengelig for alle.

Selve festningsbygget er ikke åpent for omvisning, det brukes til utleie. Men området bak festningsmuren og rundt festningen er åpent for publikum om sommeren. Åpningstiden er ca. 08.00-21.00 i perioden 15. mai til 15. september. 

Plassen innenfor festningsholmen heter Retrenchementet, men blir i dag bare kalt Tresse. Plassen ble tidligere blant annet brukt som garnisonsplass med oppstillings- og øvingsplass for soldatene som var forlagt i området.

I dag er plassen en festplass ved store arrangementer. Her finner man også parkanlegg og byens største lekeplass, med romslige plenområder, kafe og toalett, som gjør dette til en fin møteplass.

Strandpromenaden

Strandpromenaden i Kristiansand er en 2,8 km lang løype som tar deg langs byens strandlinje. Promenaden strekker seg fra Baneheia langs elven Otra, ut til sjøkanten ved Tangen og forbi Bystranda. Videre passerer man flere parkanlegg: Tresse, Nupenparken, Nytteveksthagen og Gravane før man kommer frem til restaurantene på Fiskebrygga og turområdene på Odderøya.

Langs promenaden finner man både fiskeplasser, trimanlegg, badeplasser, lekeplasser og benker.

Elveparken

Otra var livsgrunnlaget for byens tilblivelse. Tømmer ble fløta på elva og ned til byen for videre bearbeiding, omlasting og transport ut i verden med skip. Folk og fe ble fraktet over elva og satt i land på allmenningene før broene ble bygd. Elvegata var opprinnelig bare bygd ut mot bysentrum. Mot elva var det hager og lagerplass for trelast.  

I dag er Elveparken en grønn park og promenade mellom Otra og Kvadraturen. Parken er et viktig rekreasjonsområde for hele bysentrum, og benyttes til lek, opphold, turer og trening. Elvepromenaden inngår i turveinettet fra Odderøya mot Baneheia og Eg. Langs promenaden er det parkrom med hvert sitt utrykk.

Ved den nye Christian Quart broa er det opparbeidet en ny park med gangveier, oppholdsplasser og lekeapparater. Ellers langs parkdraget er det sitteplasser, dyrkingsfelt, ballfelt og lekeområde, og plen med grillplass og fruktlund. Allmenningene ned fra Kvadraturen bryter opp promenaden i ulike parkrom.

Børsparken

Børsparken er en liten park i Kvadraturen i Kristiansand som ble anlagt da børsen åpnet i 1870. På 1960-tallet ble den staselige bygningen revet og erstattet med et nytt og moderne høybygg.

Parken utenfor er imidlertid i stor grad beholdt slik den var, med de flotte smijernsgjerdene og fontenen. På gamle bilder kan man lett kjenne igjen de nå storvokste trærne.

De siste årene har parkvesenet variert plantesortimentet i parken. Nå preges parken av fargerike og velduftende stauder, i tillegg til blodbøka som kanskje er det mest kjente treet i byen.

Nybyen nærmiljøpark

Nybyen nærmiljøpark er lokalisert sentralt i Kristiansand, og er et moderne anlegg som tilbyr uorganisert aktivitet til barn og ungdom. Anlegget er bygget i tråd med brukernes egne ønsker, kombinert med en økonomisk og miljøvennlig ramme. Her er det mulig å holde på med skating, klatring, lek, fotball, basketball, sandvollyball og boccia. 

Anlegget er universelt utformet, og tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Ravnedalen

Ravnedalen ble bygget i perioden 1874 - 1878 under kommando av general Joseph Frantz Oscar Wergeland, bror til Henrik W. og Camilla Collett, og formann i Byselskabet.

Parken ble til ved hjelp av utradisjonell bruk av soldater fra underoffiserskolen - utrustet med spader, frø og planter i stedet for våpen. Et myr- og sumpområde innramma av bratte fjellskrenter, ble på 4 år forvandlet til en park med kultivert natur, dammer, stier og mange forskjellige planteslag.

I kaféen har også gartneren med stor familie bodd opp gjennom årene, og det har vært både aper i bur, og påfugl i parken. Nå er det endene samt et svanepar som dominerer, og de mange og enormt store trærne. Her finner du bl.a. et av Norges største grantrær, som ble plantet ca. 1875.

I dag besøkes parken jevnlig av busslaster med turister og andre grupperinger, som vil se den kjente og omtalte dalen. Barnehager og skoler er flittige besøkende, i tillegg til hele befolkningen på Grim som benytter parken flittig.

Her arrangeres også en rekke konserter både på Generalen, og parkens utescene innerst i dalen.

Myren gård

Myren gård ligger ca. 3 km sørvest for Kristiansand sentrum, langs fylkesvei 456 mot Vågsbygd. Eiendommen er på omtrent 60 dekar, og ble kjøpt av Kristiansand kommune i 1964. Bygningene brukes til representasjon og kulturarrangementer.

Myren var fra gammelt av en enkel liten husmannsplass. I 1854 kjøpte konsul Johan Heinrich Wild eiendommen. Terrenget var i hovedtrekk naturgitt, men ble forfinet med ballastjord som Wild førte hjem med lasteskutene sine.

Terrenget er vakkert modellert, og man blir liten mellom de store nåletrærne. Hagen ble tegnet av gartner Poul Holst Poulsson i 1860, og er preget av romantikken og "den engelske landskapshagestilen." Huset er ofte åpent for omvisninger om sommeren.

For en dendrolog eller botaniker er parken ekstra interessant. Det er registrert 170 forskjellige busker og trær, i tillegg til urteaktige planter og en stor samling rododendron. Parken byr også på snirklete gangveier som fører ned til en stor brygge tilrettelagt for bading og grilling.

Nordenparken, Auglandsbukta

I Auglandsbukta, i bydelen Vågsbygd 5-6 km sydvest for sentrum, finnes i dag en "Norden-lund" - trær plantet i en sirkel som skal symbolisere vennskapet og samholdet mellom våre nordiske vennskapsbyer. Nylig er også aktivitetstilbudet i parken rustet opp.

I samarbeid med Foreningen Norden Kristiansand, Vågsbygd Vel, og lokale utbyggere av flotte boligblokker, har parkvesenet planlagt og bygd landskapsrom for samvær, lek og forskjellige fysiske aktiviteter ved hjelp av bølgende gressvoller og beplantning.

Her er nå muligheter for spennende lek, løkkefotball og basket. Her er en flott sandvolleybane, og på gressplenen er det plass for frisbee, badminton, boccia og så videre.

Plassen ligger idyllisk til i ei småbåthavn med utsikt over fjorden. Kyststien i Vågsbygd passerer gjennom anlegget, og tusenvis av mennesker passerer parken hver dag med bil, buss og sykkel på vei til jobb og skole. Det er også kort vei til sole- og badeplasser på Storenes.

Vabua

Vabua er en flott landskapspark som ligger midt på Lund. Den er en grønn oase i et ellers bebygd område. Parken er mye i bruk av både store og små, gjennom hele året til lek og rekreasjon. Om vinteren er den store bakken i parken en svært populær akebakke for hele byen.

Haugenparken

Haugenparken ligger midt i sentrum på Nodeland, like ved rundkjøringen, og midt mellom gamle og nye Kirkevei.

Haugenparken ble etablert i forbindelse med Paal-Helge Haugens 50-årsdag i 1995. I 2012 sprang det fram et ønske om å videreutvikle og forskjønne Haugenparken, og Haugenparkens venner ble etablert. Parken stod ferdig renovert i september 2012. 

Parken har flere kunstutsmykninger: et vannspeil som skal illustrere meanderløpet i Songdalselva, en blå krukke av Kjell Nupen, 4 heller med vers av forfatter Paal Helge Haugen. I tillegg er det totalt 9 steiner med innhogde avtrykk av ulike former for vikkefrø utført av kunstner Barbro Raaen Thommassen. Torvund-skulpturen som stod i parken fra tidligere, er restaurert.

Parken har nå et areal på ca. 2,8 daa og er omgitt av en flott natursteinsmur. Det er også et mindre lekeareal med et lokomotiv og Gråtass-traktor.

I 2014 ble det bygget en utendørs kulturscene på dugnad. Her foregår både kulturarrangementer, gratiskonserter i regi av blant annet Haugenparkens venner og lokale kulturkrefter, og julegrantenning for å nevne noe.

Bilder fra parkene

Julestemning på isbanen på Torvet. Foto: Svein TybakkenOtterdalsparken. Foto: Anders Martinsen fotograferBystranda. Foto: Anders Martinsen fotograferTresse, festningen og havet. Foto: Kristiansand kommuneNytteveksthagen langs Strandpromenaden. Foto: Kristiansand kommune

Elveparken sett fra Christian Quart broa. Foto: Kristiansand kommune

Høst i Ravnedalen. Foto: Kristiansand kommuneBørsparken med den karakteristiske blodbøka i bakgrunnen. Foto: Kristiansand kommuneSkateanlegget i Nybyen. Foto: Anders Martinsen fotograferMyren gård. Foto: Kristiansand kommuneNordenparken stikker ut som en odde i båthavna. Foto: Kristiansand kommuneLiv og røre i akebakken i Vabua. Foto: Anders Martinsen fotograferWergelandsparken og Torvet. Foto: Kristiansand kommune

Konsert i Haugenparken. Foto: Anne Brattås Steen

Kontaktinformasjon

Parkvesenet, Kristiansand kommune

Besøksadresse:
Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

4611 Kristiansand
Telefon: 38 07 50 00
Epost