Om oss

KORT FORTALT

 • Det er omlag 72 ansatte knytta til parkvesenet:
 • 16 ansatte er knytta til administrasjonen som holder til i Rådhuskvartalet.
 • Rundt 56 ansatte jobber med driftsoppgaver ute.

Parkvesenet har ansvar for planlegging, forvaltning og drift av kommunens grønne arealer. Det omfatter blant annet kommunale friområder, parker, lekeareal, friluftsområder med lysløyper og turveier samt store arealer i skjærgården. Parkvesenet har også forvaltningsansvar for landbruk og skogbruk, vilt, fiske og naturvern i kommunen.

I tillegg drifter parkvesenet grøntanlegg for andre sektorer, for eksempel kirkegårder, anlegg ved skoler og institusjoner.

Parkvesenets administrasjon

 • Aase M. Hørsdal, parksjef og enhetsleder, e-post, tlf. 952 16 186
 • Helmer Espeland, rådgiver, e-post, tlf. 908 31 195
 • Hanne Katinka Hofgaard, rådgiver, e-post, tlf. 938 34 287
 • Margrete Havstad, rådgiver, e-post, tlf. 980 39 890
 • Hedda Noda Galteland, rådgiver, e-post, tlf. 482 78 426 

 

 • Glenn O. Austegard, enhetsleder landbruk og friluftsliv, e-post, tlf. 982 23 743
 • Ann Elin Teksdal, rådgiver, e-post, tlf. 982 23 744
 • Linda Johansson, rådgiver, e-post, tlf. 906 19 581
 • Bjørn Harald Sandvik, rådgiver, e-post, tlf. 970 50 096
 • Trond Johanson, rådgiver/naturforvalter, e-post, tlf. 915 52 835 

 

 • Kurt Tange Jensen, enhetsleder produksjon, e-post, tlf. 970 50 090
 • Erling Eidstø, arbeidsleder, e-post, tlf. 916 45 870
 • Anne Brattås, rådgiver, e-post, tlf. 980 59 333

 

 • Ann-Lisbeth Jahre, spesialkonsulent, e-post, tlf. 922 54 761
 • Hans K. Madsen, økonomikonsulent, e-post, tlf. 924 10 664

Hvem svarer på hva

Grønnstruktur i plansaker - Glenn O. Austegard

Utomhusnormal og driftsnormal - Helmer Espeland

Friluftsliv, natur- og fiskeforvaltning - Trond Johanson

Jordbruk - Ann Elin Teksdal, Linda Johansson

Skogbruk og viltforvaltning - Bjørn Harald Sandvik

Nærmiljøspørsmål - Hedda Noda Galteland

Spillemidler - Hans K. Madsen

Bydelsfondet - Margrete Havstad

Drift av uteområder - Driftsadministrasjon Kurt Tange Jensen

 • Sone øst - Anne Karin L. Førde, e-post, tlf. 908 45 804/Leif Puntervold, tlf. 90698017
 • Sone sentrum - Arnvid Sejnæs, e-post, tlf. 913 80 323/Vidar Andersen, tlf. 970 50 089
 • Sone nordvest - Frid Schive, e-post, tlf. 482 07 698/Eivind Drivenes tlf. 479 06 045
 • Sone friområder - Tor Fredrik Axelsen, e-post, tlf. 970 50 091/Jan Govert Timenes tlf.  975 35 099  
 • Sone gravplasser - Helga V. Solberg, e-post, tlf. 468 41 138/Karl Gunnar Håkegård, tlf. 900 81 449

Trefelling på kommunale friområder - Anne Brattås (øst) og Ann-Lisbeth Jahre (vest)

Vedhogst på kommunale friområder - Anne Brattås

Økonomi og prosjektoversikt - Hans K. Madsen

Personal, sommerjobb - Ann-Lisbeth Jahre

Arrangementer på  kommunale friområder og torv - Tore Løvland, tlf. 906 87 918

 

Kontaktinformasjon

Parkvesenet, Kristiansand kommune

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00
Epost