Om oss

KORT FORTALT

 • Det er omlag 72 ansatte knytta til parkvesenet:
 • 16 ansatte er knytta til administrasjonen som holder til i Rådhuskvartalet.
 • Rundt 56 ansatte jobber med driftsoppgaver ute.

Parkvesenet har ansvar for planlegging, forvaltning og drift av kommunens grønne arealer. Det omfatter blant annet kommunale friområder, parker, lekeareal, friluftsområder med lysløyper og turveier samt store arealer i skjærgården. Parkvesenet har også forvaltningsansvar for landbruk og skogbruk, vilt, fiske og naturvern i kommunen.

I tillegg drifter parkvesenet grøntanlegg for andre sektorer, for eksempel kirkegårder, anlegg ved skoler og institusjoner.

Parkvesenets administrasjon

 • Aase M. Hørsdal, parksjef og enhetsleder, e-post, tlf. 382 43 183/952 16 186
 • Helmer Espeland, rådgiver, e-post, tlf. 380 75 170/908 31 195
 • Hanne Katinka Hofgaard, rådgiver, e-post, tlf. 380 75 164/938 34 287
 • Margrete Havstad, rådgiver, e-post, tlf. 382 43 663/980 39 890
 • Eivind Hellerslien, rådgiver/nærmiljøkonsulent, e-post, tlf. 380 43 662/909 24 260

 

 • Glenn O. Austegard, enhetsleder landbruk og friluftsliv, e-post, tlf. 982 23 743
 • Ann Elin Teksdal, landbrukskonsulent, e-post, tlf. 382 43 189/982 23 744
 • Linda Johansson, rådgiver, e-post, tlf. 381 03 152/906 19 581
 • Anne Brattås Steen, rådgiver, e-post, tlf. 980 59 333
 • Bjørn Harald Sandvik, skogbrukskonsulent, e-post, tlf. 380 75 171/970 50 096
 • Trond Johanson, rådgiver, e-post, tlf. 382 43 183/915 52 835
 • Steinar Sunde, rådgiver, e-post, tlf. 926 00 201  

 

 • Kurt Tange Jensen, enhetsleder produksjon, e-post, tlf. 380 75 168/970 50 090
 • Erling Eidstø, arbeidsleder, e-post, tlf. 381 03 131/916 45 870

 

 • Ann-Lisbeth Jahre, førstekonsulent, e-post, tlf. 380 75 161/922 54 761
 • Hans K. Madsen, økonomikonsulent, e-post, tlf. 380 75 172/924 10 664

Hvem svarer på hva

Grønnstruktur i plansaker

 • Bydel nord og vest - Glenn O. Austegard
 • Bydel sentrum og øst - Eivind Hellerslien

Spillemidler, tilskudd, nærmiljøspørsmål generelt - Eivind Hellerslien

Utomhusnormal og driftsnormal - Helmer Espeland

Vilt- og fiskeforvaltning, naturforvaltning og friluftsliv - Trond Johanson, Steinar Sunde

Jordbruk - Ann Elin Teksdal, Linda Johansson, Anne Brattås Steen

Skogbruk - Bjørn Harald Sandvik

Drift av uteområder - Driftsadministrasjon Kurt Tange Jensen

 • Sone øst - Anne Karin L. Førde, e-post, tlf. 908 45 804/Leif Puntervold, tlf. 90698017
 • Sone sentrum - Arnvid Sejnæs, e-post, tlf. 913 80 323/Vidar Andersen, tlf. 970 50 089
 • Sone vest - Frid Schive, e-post, tlf. 482 07 698
 • Sone friluftsområdene - Tor Fredrik Axelsen, e-post, tlf. 970 50 091/Bjørn Harald Sandvik, tlf. 970 50 096
 • Sone kirkegårder - Helga V. Solberg, e-post, tlf. 468 41 138/Karl Gunnar Håkegård, tlf. 900 81 449

Trefelling på kommunale friområder - Ann-Lisbeth Jahre

Økonomi og prosjektoversikt - Hans K. Madsen

Personal, sommerjobb - Ann-Lisbeth Jahre

Arrangementer på  kommunale friområder og torv - Tore Løvland, tlf. 906 87 918

 

Kontaktinformasjon

Parkvesenet, Kristiansand kommune

Besøksadresse:

Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18

4611 Kristiansand

Telefon: 38 07 50 00
Epost