Om oss

Parkeringsenheten i Kristiansand kommune holder til i kvadraturen. Vi spiller på lag med våre innbyggere, næringslivet og medarbeidere i kommuneadministrasjonen.

   Sammen skaper vi blant annet:

  • fremkommelighet for alle trafikantgrupper
  • trafikk- og miljøsikkerhet
  • tilgjengelighet
  • lademuligheter for deg med el- og hybridbiler

Våre 29 medarbeidere i parkering jobber med drift av våre anlegg og forvalter veitrafikkloven m/aktuelle forskrifter.

Søknader og tildelinger vi behandler er: parkeringstillatelser for forflytningshemmede, utleie av parkeringsplasser, bosoneparkering, gategrunn for containere og stillas samt klagebehandling.

Vi har ansvaret for:

  • 8000 parkeringsplasser langs gater, på tomter og i 6 parkeringshus
  • 140 betalingsautomater
  • 3 mobile betalingsløsninger for parkering
  • 200 el-lade punkter

Videre sikrer vi reserverte plasser for forflytningshemmede.

Lover og regler

KONTAKTINFO

Kristiansand kommune
Parkeringsenheten

Postboks 4
4685 Nodeland

Tlf.  38 07 50 00

E-post