Eiendomsskattelister 2021

Offentlig ettersyn

Å legge ut til offentlig ettersyn betyr at dokumentene i saken blir gjort tilgjengelig for alle i perioden 1. mars til 12. april.

Eiendomsskattelistene blir lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside. Av hensyn til smittevern blir ikke listene lagt ut i papirformat ved innbyggertorgene.

Melding om takst og skatt er sendt ut til hver enkelt tinglyst eier eller fester.

Eiendomsskattelister 2021

Eiendomsskattelistene blir lagt ut her 1. mars 2021