Vaksinetelefon

Har du spørsmål om følgende knyttet til vaksinasjon, kan du ringe Kristiansand kommunes vaksinetelefon for korona  38 07 50 00, tastevalg 6.
  • Vaksinasjon, bekreftelse eller endring av vaksinasjonstime
  • Innkalling til vaksinasjon og har begynt vaksinasjon et annet sted
  • Har ikke fastlege i Kristiansand
  • Ønsker ikke å vaksineres
  • Studenter som bor i Kristiansand, men har folkeregistrert adresse et annet sted
  • Har fått beskjed av fastlegen om at en vil bli innkalt av Kristiansand kommune