Vaksinetall - status og plan vaksinering

Vaksinefakta til nettside_Uke_25.png

Tallene oppdateres i starten av hver uke

Status uke 24 og plan uke 25

Oppdatert 21. juni

Nå vaksineres gruppene 6, 7, 8 og 9.

Status per uke 24 (14. - 20. juni)

Gruppene 1, 2, 3, 4 og 5 er fullvaksinert. 

41 029  innbyggere har fått første dose. Av disse har 27 426  også fått andre dose, og er fullvaksinert. 

Med dette er andel innbyggere over 18 som er fullvaksinert: 31,2 %. Andel innbyggere over 18 som har fått første dose. 46,6 %

Totalt ble 7 596 doser satt denne uken. 

Planlagt for uke 25 (21. - 27. juni)   

7 596 doser (Pfizer/BioNTech) mottas denne uken.

Gruppe 9: Alder 45 - 54

Vaksinering første dose pågår.

Gruppe 8: Alder 55 - 64

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand.  

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 6: Alder 45- 54 med underliggende sykdom/tilstand. 

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Status uke 23 og plan uke 24

Oppdatert 14. juni

Nå vaksineres gruppene 5, 6, 7 og 8.

Status per uke 23 (7. - 13. juni)

Gruppene 1, 2, 3, og 4 er fullvaksinert. 

36 285 har fått første dose. Av disse har 25 525 også fått andre dose, og er fullvaksinert. 

Med dette er andel innbyggere over 18 som er fullvaksinert: 29,9 %. Andel innbyggere over 18 som har fått første dose. 41,2

Totalt ble 5 743 doser satt denne uken. 

Planlagt for uke 24 (14. - 20. juni)   

5 982 doser (Pfizer/BioNTech) mottas denne uken.

Gruppe 8: Alder 55 - 64

Vaksinering med første dose pågår.

Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand.  

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 6: Alder 45- 54 med underliggende sykdom/tilstand. 

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 5: Alder 55 - 64 år med underliggende sykdom/tilstander

Vaksinering 1. dose er fullført. 60 % har fått 2. dose

Status uke 22 og plan uke 23

Oppdatert 7. juni

Nå vaksineres gruppe 4, 5, 6, 7 og 8.

Status per uke 22 (31. mai - 6. juni): 

Gruppe 1, gruppe 2 og all hovedsak gruppe 3 er fullvaksinert. 

34 467 har fått første dose. Av disse har 21 530 også fått andre dose, og er fullvaksinert.  

Med dette har 39,2 prosent av befolkningen over 18 fått første dose, og 24,5 prosent er fullvaksinert.  

Totalt ble 6 690 doser satt denne uken. 

Planlagt for uke 23 (7. juni - 13. juni)

6 450 doser (Pfizer/BioNTech)

Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand.  

Vaksinering 1. dose fullføres i uke 23. 

Gruppe 6: Alder 45- 54 med underliggende sykdom/tilstand. 

Fullført 1. dose

Gruppe 5: Alder 55 - 64 år med underliggende sykdom/tilstander

Alle har fått 1. dose.

Gruppe 4: Alder 65 - 74 år og enkelte personer med høy risiko 18 - 64 år

Alle har fått 1. dose, ca 90% er ferdig vaksinert.

Status uke 21 og plan uke 22

Oppdatert 31. mai

Nå vaksineres gruppe 4, 5, 6 og 7. I tillegg vaksineres helsepersonell som fikk AstraZeneca-vaksinen som første dose i perioden uke 19-22.

Status per uke 21 (24. til 30. mai):

Gruppe 1gruppe 2 og all hovedsak gruppe 3 er fullvaksinert

31 408 personer har fått første dose vaksine, av disse er 17 899 personer fullvaksinert.

Totalt ble 5 034 doser satt denne uken.

Planlagt for uke 22 (31. mai - 6. juni)

6 996 doser (Pfizer/BioNTech)

Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand.  

Vaksinering 1. dose fullføres i uke 23. 

Gruppe 6: Alder 45- 54 med underliggende sykdom/tilstand. 

Fullført 1. dose

Gruppe 5: Alder 55 - 64 år med underliggende sykdom/tilstander

Alle har fått 1. dose.

Gruppe 4: Alder 65 - 74 år og enkelte personer med høy risiko 18 - 64 år

Alle har fått 1. dose, ca 70% er ferdig vaksinert.

Status uke 20 og plan uke 21

Oppdatert 25. mai

Nå vaksineres gruppe 3, 4, 5 og 6. I tillegg vaksineres helsepersonell som fikk AstraZeneca-vaksinen som første dose i perioden uke 19-22.

Status per uke 20 (17. - 24. mai):

Gruppe 1 og gruppe 2 er fullvaksinert. 

30 525 personer har fått første dose vaksine, av disse er 13 735 personer fullvaksinert.

Totalt ble 4 208 doser satt denne uken.

 

Planlagt for uke 21 (24. - 31. mai)

4 572 doser (Pfizer/BioNTech)

Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand.  

Vaksinering starter i uke 22/23

Gruppe 6: Alder 45- 54 med underliggende sykdom/tilstand. 

Vaksinering med 1. dose pågår.

Gruppe 5: Alder 55 - 64 år med underliggende sykdom/tilstander

Alle har fått 1. dose.

Gruppe 4: Alder 65 - 74 år og enkelte personer med høy risiko 18 - 64 år

Alle har fått 1. dose, ca 30% er ferdig vaksinert.

Gruppe 3: Aldersgruppa 75 - 84 år

Alle har fått 1. dose, ca 90`% er ferdig vaksinert. 

Status uke 19 og plan uke 20

Oppdatert 18. mai

Nå vaksineres gruppe 3, 4, 5 og 6. I tillegg vaksineres helsepersonell som fikk AstraZeneca-vaksinen som første dose. Som andre dose får helsepersonellet det gjelder vaksinen fra Pfizer/BionTech. Det er nå bare denne vaksinen som gis mot korona i Kristiansand.

Status per uke 19 (10. - 16. mai):

Gruppe 1 og gruppe 2 er fullvaksinert. 

30 148 personer har fått første dose vaksine.

9 814 personer er fullvaksinert.  

Totalt ble 3 727 doser satt denne uken.

Planlagt for uke 20 (17. - 23. mai)

3 858 doser (Pfizer/BioNTech)

Gruppe 6: Alder 45- 54 med underliggende sykdom/tilstand. 

 • Vaksinering er startet i uke 18.

Gruppe 5: Aldersgruppa 55 - 64 år med underliggende sykdom/tilstander

 • Vi begynte å vaksinere gruppe 5 i uke 17. Alle i gruppe 5 har nå fått første dose.

Gruppe 4: Aldersgruppa 65 - 74 år og enkelte personer med høy risiko 18 - 64 år

 • Alle i gruppe 4 har fått sin første dose.

Gruppe 3: Aldersgruppa 75 - 84 år

 • Alle i gruppe 3 har fått første dose, og 80 prosent av gruppa er ferdig vaksinert. 
Status uke 18 og plan uke 19

Oppdatert 10. mai

Nå vaksineres gruppe 3, 4, 5 og 6.

Status per uke 18 (3. - 9. mai):

Gruppe 1 og gruppe 2 er fullvaksinert. 

28 108 personer har fått første dose vaksine.

8 067 personer er fullvaksinert.  

Totalt ble 3 736 doser satt denne uken.

Planlagt for uke 19 (10. - 16. mai)

3 276 doser (Pfizer/BioNTech)

 

Gruppe 6: Alder 45- 54 med underliggende sykdom/tilstand. 

 • Vaksinering er startet i uke 18.

Gruppe 5: Aldersgruppa 55 - 64 år med underliggende sykdom/tilstander

 • Vi begynte å vaksinere gruppe 5 i uke 17. Alle i gruppe 5 skal ha fått første dose i løpet av uke 19. 

Gruppe 4: Aldersgruppa 65 - 74 år og enkelte personer med høy risiko 18 - 64 år

 • Alle i gruppe 4 skal ha fått sin første dose innen utgangen av uke 18.  

Gruppe 3: Aldersgruppa 75 - 84 år

 • Alle i gruppe 3 har fått første dose, og halvparten er ferdig vaksinert. 
Status uke 17 og plan uke 18

Oppdatert 5. mai

Nå vaksineres gruppe 3, 4 og 5. Vi forventer å starte med gruppe 6 i uke 18.(3. - 9. mai).

Gruppe 6: Alder 45- 54 med underliggende sykdom/tilstand. 

 • Vi starter vaksinering i uke 18. 

Gruppe 5: Aldersgruppa 55 - 64 år med underliggende sykdom/tilstander

 • Vi begynte å vaksinere gruppe 5 i uke 17. Alle i gruppe 5 skal ha fått første dose i løpet av uke 19. 

Gruppe 4: Aldersgruppa 65 - 74 år og enkelte personer med høy risiko 18 - 64 år

 • Alle i gruppe 4 skal ha fått sin første dose innen utgangen av uke 18.  

Gruppe 3: Aldersgruppa 75 - 84 år

 • Alle i gruppe 3 har fått første dose, og halvparten er ferdig vaksinert. 

Gruppe 1 og gruppe 2 er fullvaksinert. 

Status per uke 17 (26. april - 2. mai):

26 074 personer har fått første dose vaksine.

6 365 personer er fullvaksinert.  

Totalt ble 5 322 doser satt denne uken.

Planlagt for uke 18 (3. - 9. mai)

3 432 doser (Pfizer/BioNTech)

Status uke 16 og plan uke 17

Oppdatert 26. april

Nå vaksineres gruppe 3 og 4. Vi starter med gruppe 5 i uke 17.

 • Gruppe 3 er aldersgruppa 75 - 84 år
 • Gruppe 4 er aldersgruppa 65 - 74 år og enkelte personer med høy risiko 18 - 64 år 
 • Gruppe 5 er aldersgruppa 55 - 64 år med underliggende sykdom/tilstander

I all hovedsak har alle i gruppe 3 fått første dose. Gruppe 4 er i all hovedsak innkalt til 1. dose. 

Vaksinering av gruppe 5 starter i uke 17.

Status per uke 16 (19. - 25. april):

21 735 personer har fått første dose vaksine.

5 208 personer er fullvaksinert.  

Totalt ble 3 028 doser satt i uke 16.

Status uke 15 og plan uke 16

Oppdatert 19. april.

Nå vaksineres gruppe 3 og 4.

 • Gruppe 3 er aldersgruppa 75 - 84 år
 • Gruppe 4 er aldersgruppa 65 - 74 år og enkelte personer med høy risiko 18 - 64 år 

I all hovedsak har alle i gruppe 3 fått første dose.

Vaksineringen av gruppe 4 startet i uke 13. (29. mars - 4. april). 

 • Antatt periode for vaksinering 1. dose -  april og mai
 • Antatt periode for vaksinering 2.dose - mai og juni

Status per uke 15 (12. - 18. april):

18754 personer har fått første dose vaksine.

5161 personer er fullvaksinert.  

Totalt ble 4187 doser satt i uke 15. 

Planlagt for uke 16 (19. - 25. april)

2958 doser (Pfizer/BioNTech)

Vaksinen

I Kristiansand brukes fra 12. mars bare vaksinen fra produsentene Pfizer/BioNTech. Denne vaksinen heter Comirnaty. 

(Tallene ovenfor viser antall personer vaksinert av Kristiansand kommune. Sørlandet sykehus vaksinerer egne ansatte.)  

Statsforvalteren offentliggjør tall for vaksinering i hele fylket. (Velg fanen "vaksinasjonsstatus" nederst på siden.) Tallene kan variere fra kommunens tall på grunn av at statsforvalteren har med tall fra sykehusets egen vaksinering. Tallene kan også variere på grunn av etterslep i rapporten.