Vaksinetall - status og plan vaksinering

Status oppdateres hver mandag før kl 16.00.
Sist oppdatert 17. januar 2022.

Vaksinert i Kristiansand 1. dose 2. dose 3. dose
alder 65 + 98% 98% 90%
alder 45 - 64 95% 93% 70%
alder 18 -44 89% 84% 25%
Totalt 18 + 93% 90% 52%
alder 16-17 100% 90% -
Totalt 16 + 93% 89% -

 

Tallene oppdateres i starten av hver uke

Status uke 2 og plan uke 3

Her finner du plan for uke 3

Andel innbyggere over 16 år som har fått første dose er 93%. Andelen som har fått to doser er 90%

85% av dem mellom 12-15 år fått første dose
100% av dem mellom 16-17 fått en dose, mens 90% har fått to doser.

Andel innbyggere over 65 år som har fått 3. dose er 90%. Antall innbyggere over 18 år som har fått 3. dose er 52%.

Status uke 1 og plan uke 2

Her finner du plan for uke 2

Andel innbyggere over 16 år som har fått første dose er 93%. Andelen som har fått to doser er 89%

84% av dem mellom 12-15 år fått første dose
100% av dem mellom 16-17 fått en dose, mens 89% har fått to doser.

Andel innbyggere over 65 år som har fått 3. dose er 89%. Antall innbyggere over 18 år som har fått 3. dose er 45%.

Status uke 52 og plan uke 1

Her finner du plan for uke 1

Denne uken prioriterer vi også å vaksinere ansatte i skole og barnhage.

Andel innbyggere over 16 år som har fått første dose er 93%. Andelen som har fått to doser er 89%

84% av dem mellom 12-15 år fått første dose
99% av dem mellom 16-17 fått en dose, mens 88% har fått to doser.

Andel innbyggere over 65 år som har fått 3. dose er 88%. Antall innbyggere over 18 år som har fått 3. dose er 39%.

Status uke 51 og plan uke 52

Her finner du plan for uke 52

Andel innbyggere over 16 år som har fått første dose er 93%. Andelen som har fått to doser er 89%

83% av dem mellom 12-15 år fått første dose
99% av dem mellom 16-17 fått en dose, mens 87% har fått to doser.

Andel innbyggere over 65 år som har fått 3. dose er 86%. Antall innbyggere over 18 år som har fått 3. dose er 32%.

Status uke 50 og plan uke 51

Her finner du plan for uke 51

Andel innbyggere over 16 år som har fått første dose er 93%. Andelen som har fått to doser er 89%

83% av dem mellom 12-15 år fått første dose
99% av dem mellom 16-17 fått en dose, mens 87% har fått to doser.

Andel innbyggere over 65 år som har fått 3. dose er 84%

Status uke 49 og plan uke 50

Her finner du plan for vaksinering uke 50.

Andel innbyggere over 16 år som har fått første dose er 92%. Andelen som har fått to doser er 88%

82% av dem mellom 12-15 år fått første dose
98% av dem mellom 16-17 fått en dose, mens 84% har fått to doser.

Andel innbyggere over 65 år som har fått 3. dose er 79%

Status uke 48 og plan uke 49

Her finner du plan for vaksinering uke 49.

Andel innbyggere over 18 år som har fått første dose er 92%. Andelen som har fått to doser er 88%

Andel innbyggere over 16 år som har fått første dose er 92%. Andelen som har fått to doser er 88%

I tillegg har 98% av dem mellom 16-17 år og 82% av dem mellom 12-15 år fått første dose, og 83% av dem mellom 16-17 år og 2% av de mellom 12-15 år har fått to doser.

Andel innbyggere over 65 år som har fått 3. dose er 72%

 

Status uke 47 og plan uke 48

Andel innbyggere over 18 år som har fått første dose er 92%. Andelen som har fått to doser er 88%

Andel innbyggere over 16 år som har fått første dose er 92%. Andelen som har fått to doser er 87%

I tillegg har 94% av dem mellom 16-17 år og 81% av dem mellom 12-15 år fått første dose, og 42% av dem mellom 16-17 år og 1% av de mellom 12-15 år har fått to doser.  

Andel innbyggere over 65 år som har fått 3. dose er 57%

Status uke 46 og plan uke 47

Denne uken vaksineres skoleelever. I tillegg vaksineres det bredt i aldersgruppene med fokus på drop-in vaksinering både for 1., 2. og 3. dose.

Andel innbyggere over 18 år som har fått første dose er 92%. Andelen som har fått to doser er 88%

Andel innbyggere over 16 år som har fått første dose er 92%. Andelen som har fått to doser er 86%

I tillegg har 93% av dem mellom 16-17 år og 80% av dem mellom 12-15 år fått første dose, og 21% av dem mellom 16-17 år og 1% av de mellom 12-15 år har fått to doser.

Status uke 45 og plan uke 46

Nå vaksineres det bredt i aldersgruppene med fokus på drop-in vaksinering både for 1., 2. og 3. dose.

Andel innbyggere over 18 år som har fått første dose er 92%. Andelen som har fått to doser er 88%

Andel innbyggere over 16 år som har fått første dose er 92%. Andelen som har fått to doser er 86%

I tillegg har 93% av dem mellom 16-17 år og 80% av dem mellom 12-15 år fått første dose, og 20% av dem mellom 16-17 år og 1% av de mellom 12-15 år har fått to doser.

Status uke 44 og plan uke 45

Nå vaksineres det bredt i aldersgruppene med fokus på drop-in vaksinering både for 1., 2. og 3. dose.

Andel innbyggere over 18 år som har fått første dose er 92%. Andelen som har fått to doser er 87%

Andel innbyggere over 16 år som har fått første dose er 92%. Andelen som har fått to doser er 85%

I tillegg har 93% av dem mellom 16-17 år og 80% av dem mellom 12-15 år fått første dose, og 18% av dem mellom 16-17 år og 1% av de mellom 12-15 år har fått to doser.

Kommunen har vaksinerte 2271 over 65 år med 3. dose.

Status uke 43 og plan uke 44

Nå vaksineres bredt i aldresgruppene med fokus på drop-in vaksinering. 

Andel innbyggere over 18 år som er vaksinert med to doser er 87%.

Andel innbyggere over 16 år som er vaksinert med to doser er 85%.

Andel innbyggere over 18 år som har fått første dose  er 92%.

I tillegg har 93% av dem mellom 16-17 år og 79% av dem mellom 12-15 år også fått første dose.

Status uke 42 og plan uke 43

Nå vaksineres bredt i aldresgruppene med fokus på drop-in vaksinering. 

Andel innbyggere over 18 år som er vaksinert med to doser er 87%.

Andel innbyggere over 16 år som er vaksinert med to doser er 85%.

Andel innbyggere over 18 år som har fått første dose  er 92%.

I tillegg har 93% av dem mellom 16-17 år og 79% av dem mellom 12-15 år også fått første dose.

Status uke 41 og plan uke 42

Nå vaksineres bredt i aldresgruppene med fokus på drop-in vaksinering. 

Andel innbyggere over 18 år som er vaksinert med to doser er 87%.

Andel innbyggere over 16 år som er vaksinert med to doser er 85%.

Andel innbyggere over 18 år som har fått første dose  er 91%.

I tillegg har 92% prosent av dem mellom 16-17 år også fått første dose.

Status uke 40 og plan uke 41

Nå vaksineres bredt i aldresgruppene med fokus på drop-in vaksinering. 

Andel innbyggere over 18 år som er vaksinert med to doser er 87%.

Andel innbyggere over 16 år som er vaksinert med to doser er 85%.

Andel innbyggere over 18 år som har fått første dose  er 91%.

I tillegg har 92% prosent av dem mellom 16-17 år også fått første dose.

Status uke 39 og plan uke 40

Nå vaksineres bredt i aldresgruppene med fokus på drop-in vaksinering. 

Andel innbyggere over 18 år som er vaksinert med to doser er 86%.

Andel innbyggere over 16 år som er vaksinert med to doser er 84%.

Andel innbyggere over 18 år som har fått første dose  er 91%.

I tillegg har 91% prosent av dem mellom 16-17 år også fått første dose.

Status uke 38 og plan uke 39

Fokus ligger på å vaksinere personer i alderen 12-15.

Alle som ønsker vaksinen oppfordres til å komme snarest.

Andel innbyggere over 16 år som er vaksinert med to doser er 84%.

Status uke 37 og plan uke 38

Nå vaksineres personer i alderen 12-15, 16-17, og 18-39.

Andel innbyggere over 18 år som er vaksinert med to doser er 85%.

Andel innbyggere over 16 år som er vaksinert med to doser er 83%.

Andel innbyggere over 18 år som har fått første dose  er 91%.

I tillegg har 91% prosent av dem mellom 16-17 år også fått første dose.

Totalt 3581 doser ble satt av kommunens personell i forrige uke.

Status uke 36 og plan uke 37

I uke 37 har vi startet å vaksinere i aldersgruppen 12-15 år.

Nå vaksineres personer i alderen 12-15, 16-17, og 18-39.

Andel innbyggere over 18 år som har fått første dose  er 91%.

I tillegg har 91% prosent av dem mellom 16-17 år også fått første dose.

Andel innbyggere over 18 år som er fullvaksinert er 82%.

Totalt 4667 doser ble satt av kommunens personell i forrige uke  .

Planlagt for uke 37

6600 doser mottas i uke 37

For detaljerte tall fra Sysvak - se fhi.no

Status uke 35 og plan uke 36

Vi mottok et stort antall vaksiner i uke 34. Disse fordeles i ukene som kommer. 

Nå vaksineres personer i alderen 16-17, og 18-39.

Andel innbyggere over 18 år som har fått første dose  er 90%.

I tillegg har 86% prosent av dem mellom 16-17 år fått første dose.

Andel innbyggere over 18 år som er fullvaksinert er 77%.

Totalt 4921 doser ble satt av kommunens personell i forrige uke  .

Planlagt for uke 36

0 doser mottas i uke 36

For detaljerte tall fra Sysvak - se fhi.no

Status uke 34 og plan uke 35

Vi mottok et stort antall vaksiner i uke 34. Disse fordeles i ukene som kommer. 

Nå vaksineres alderen 16-17, og 18- 39.

Andel innbyggere over 18 år som har fått første dose  er 90%.

Andel innbyggere over 18 år som er fullvaksinert er 74%.

Totalt 5476 doser ble satt av kommunens personell i forrige uke  .

Planlagt for uke 35

0 doser mottas i uke 35

For detaljerte tall fra Sysvak - se fhi.no

Status uke 33 og plan uke 34

Oppdatert 23. august

Fra og med uke 34 rapporterer vi med tall fra det nasjonale registeret Sysvak. Hittil har vi brukt kommunens egne tall som bare omfatter vaksiner håndtert av kommunen.

I Sysvak-tallene får vi også med vaksiner satt av Sørlandet sykehus og dermed et mer presist bilde av vaksineringen av Kristiansands innbyggere.

Grunnen til at vi frem til og med uke 33 rapporterte med egne tall, er at Sysvak-tallene bare angir vaksine per aldersgruppe. De angir ikke prioriteringsgruppene som vi vaksinerte etter i starten. 

Status per uke 33

Nå vaksineres alderen 18- 39.

Andel innbyggere over 18 år som har fått første dose  er 89%.

Andel innbyggere over 18 år som er fullvaksinert er 69%.

Totalt 7518 doser ble satt av kommunens personell i forrige uke  .

Planlagt for uke 34

22 042 doser mottas i uke 34

6042 er Pfizer, 16 000 er Moderna

For detaljerte tall fra Sysvak - se fhi.no

Status uke 32 og plan uke 33

Oppdatert 16. august

Status per uke 32

Nå vaksineres gruppene 9, 10 og 11. Vi er ferdige med første dose for gruppe 9, og er i all hovedsak ferdige med første dose for gruppe 10. 

Gruppene 1 til og med 8 regnes som fullvaksinert.

Andel innbyggere over 18 år som har fått første dose  er 84,4%.

Andel innbyggere over 18 år som er fullvaksinert er 59,4%.

Totalt 7757 doser ble satt i forrige uke  

Planlagt for uke 33

7188 doser mottas i uke 33.  Alle er Pfizer.

Gruppe 11: 25-39 år. Skole- og barnehageansatte prioriteres

Vaksinering 1.dose pågår, alle har fått innkalling.

Gruppe 10: 18-24 år og 40-44 år

Vaksinering 1. dose pågår.

Gruppe 9: Alder 45-54

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Status uke 30 og plan uke 31

 

Status uke 31 og plan uke 32

Oppdatert 10. august

Status per uke 31

Nå vaksineres gruppene 9, 10 og 11. Vi er ferdige med første dose for gruppe 9, og er i all hovedsak ferdige med første dose for gruppe 10. 

Gruppene 1 til og med 8 regnes som fullvaksinert.

Andel innbyggere over 18 år som har fått første dose  er 83,5%.

Andel innbyggere over 18 år som er fullvaksinert er 51,4%.

Totalt 7877 doser ble satt i forrige uke  

Planlagt for uke 32

6552 doser mottas i uke 32.  Alle er Pfizer.

Gruppe 11: 25-39 år. Skole- og barnehageansatte prioriteres

Vaksinering 1.dose pågår, alle har fått innkalling.

Gruppe 10: 18-24 år og 40-44 år

Vaksinering 1. dose pågår.

Gruppe 9: Alder 45-54

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Status uke 30 og plan uke 31

Oppdatert 2. august

Nå vaksineres gruppene 10 og 11

Status per uke 30

Gruppene 1, 2, 3, 4, 5 og 6 er fullvaksinert. Gruppe 7, 8 og 9 har fått første dose.

Gruppe 10 - 95 % fullført første dose

Andel innbyggere over 18 år som har fått første dose  er 83 % (73 002 innbyggere).

Andel innbyggere over 18 år som er fullvaksinert er 43 % (37 845 innbyggere).

Totalt 6408 doser ble satt i forrige uke  

Planlagt for uke 31

4490 doser mottas i uke 31.  990 Pfizer  og 3500 Moderna.

Gruppe 11: 25-39 år. Skole- og barnehageansatte prioriteres

Vaksinering 1.dose pågår, alle har fått innkalling.

Gruppe 10: 18-24 år og 40-44 år

Vaksinering 1. dose pågår.

Gruppe 9: Alder 45-54

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 8: Alder 55-64

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand.  

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Status uke 29 og plan uke 30

Oppdatert 26. juli

Nå vaksineres gruppene 10 og 11. 

Status per uke 29

Gruppene 1, 2, 3, 4, 5 og 6 er fullvaksinert. Gruppe 7, 8 og 9 har fått første dose.

67 836 innbyggere har fått første dose. Av disse har 36 603 også fått andre dose, og er fullvaksinert.    

Med dette er andel innbyggere over 18 som er fullvaksinert: 41,6 %. Andel innbyggere over 18 som har fått første dose er 77,1 %

Totalt ble 6 305 doser satt denne uken. 

Planlagt for uke 30   

7 802 doser vaksine mottas denne uken.

2 202 doser er av typen Pfizer og 5 600 doser er av typen Moderna. Se her for mer informasjon om innføring av Modernavaksine i Kristiansand.

Gruppe 11: 25-39 år. Skole- og barnehageansatte prioriteres

Vaksinering 1.dose pågår, alle har fått innkalling.

Gruppe 10: 18-24 år og 40-44 år

Vaksinering 1.dose pågår.

Gruppe 9: Alder 45-54

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 8: Alder 55-64

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand.  

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 6: Alder 45- 54 med underliggende sykdom/tilstand. 

I all hovedsak fullvaksinert.

Status uke 28 og plan uke 29

Oppdatert 19. juli

Nå vaksineres gruppene 7, 8, 9, 10 og 11. 

Status per uke 28 (12. - 18. juli)

Gruppene 1, 2, 3, 4, 5 og 6 er fullvaksinert. 

63 553 innbyggere har fått første dose. Av disse har 34 581 også fått andre dose, og er fullvaksinert.    

Med dette er andel innbyggere over 18 som er fullvaksinert: 39,3 %. Andel innbyggere over 18 som har fått første dose er 72,2 %

Totalt ble 6 210 doser satt denne uken. 

Planlagt for uke 29 (19. - 25. juli)   

6888 doser vaksine mottas denne uken.

1 488 doser er av typen Pfizer/BioNTech og 5 400 doser er av typen  Moderna. Se her for mer informasjon om innføring av Modernavaksine i Kristiansand.

Gruppe 11: 25-39 år. Skole- og barnehageansatte prioriteres

Vaksinering 1.dose pågår, innkalling pågår.

Gruppe 10: 18-24 år og 40-44 år

Vaksinering 1.dose pågår, alle er innkalt.

Gruppe 9: Alder 45-54

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 8: Alder 55-64

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand.  

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 6: Alder 45- 54 med underliggende sykdom/tilstand. 

Vaksinering 1. dose er fullført. I all hovedsak fullvaksinert.

Status uke 27 og plan uke 28

Oppdatert 12. juli

Nå vaksineres gruppene 6,7,8 9, 10 og 11. 

Status per uke 27 (5. - 11. juli)

Gruppene 1, 2, 3, 4 og 5 er fullvaksinert. 

60 571 innbyggere har fått første dose. Av disse har 31 353 også fått andre dose, og er fullvaksinert.    

Med dette er andel innbyggere over 18 som er fullvaksinert: 35,6 %. Andel innbyggere over 18 som har fått første dose er 68,8 %

Totalt ble 7 258 doser satt denne uken. 

Planlagt for uke 28 (12. - 18. juli)   

5 856 doser (Pfizer/BioNTech) mottas denne uken.

Gruppe 11: 25-39 år. Skole- og barnehageansatte prioriteres

Vaksinering 1.dose pågår, innkalling pågår

Gruppe 10: 18-24 år og 40-44 år

Vaksinering 1.dose pågår, alle er innkalt

Gruppe 9: Alder 45-54

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 8: Alder 55-64

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand.  

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 6: Alder 45- 54 med underliggende sykdom/tilstand. 

Vaksinering 1. dose er fullført. 80 % fullvaksinert 

Status uke 26 og plan uke 27

Oppdatert 5. juli

Status per uke 26 (28.juni - 4. juli)

Gruppene 1, 2, 3, 4 og 5 er fullvaksinert. 

54 324 innbyggere har fått første dose. Av disse har 30 342 også fått andre dose, og er fullvaksinert.    

Med dette er andel innbyggere over 18 som er fullvaksinert: 34,5 %. Andel innbyggere over 18 som har fått første dose er 61,7 %

Totalt ble 8 025 doser satt denne uken. 

Planlagt for uke 27 (5. juli - 11. juli)   

5 118 doser (Pfizer/BioNTech) mottas denne uken.

Gruppe 11: 25-39 år. Skole- og barnehageansatte prioriteres

Vaksinering 1.dose pågår, innkalling pågår

Gruppe 10: 18-24 år og 40-44 år

Vaksinering 1.dose pågår, innkalling pågår

Gruppe 9: Alder 45-54

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 8: Alder 55-64

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand.  

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 6: Alder 45- 54 med underliggende sykdom/tilstand. 

Vaksinering 1. dose er fullført. 80 % fullvaksinert 

Status uke 25 og plan uke 26

Oppdatert 28. juni

Nå vaksineres gruppene 6,7,8 9 og 10. 

Status per uke 25 (21. - 27. juni)

Gruppene 1, 2, 3, 4 og 5 er fullvaksinert. 

46 809  innbyggere har fått første dose. Av disse har 29 453  også fått andre dose, og er fullvaksinert.    

Med dette er andel innbyggere over 18 som er fullvaksinert: 33,5 %. Andel innbyggere over 18 som har fått første dose. 53,2 %

Totalt ble 7 807 doser satt denne uken. 

Planlagt for uke 26 (28. juni - 4. juli)   

7 824 doser (Pfizer/BioNTech) mottas denne uken.

Gruppe 10: 18-24 år og 40-44 år

Vaksinering første dose pågår.

Gruppe 9: Alder 45-54

Vaksinering første dose pågår.

Gruppe 8: Alder 55-64

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand.  

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 6: Alder 45- 54 med underliggende sykdom/tilstand. 

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Status uke 24 og plan uke 25

Oppdatert 21. juni

Nå vaksineres gruppene 6, 7, 8 og 9.

Status per uke 24 (14. - 20. juni)

Gruppene 1, 2, 3, 4 og 5 er fullvaksinert. 

41 029  innbyggere har fått første dose. Av disse har 27 426  også fått andre dose, og er fullvaksinert. 

Med dette er andel innbyggere over 18 som er fullvaksinert: 31,2 %. Andel innbyggere over 18 som har fått første dose. 46,6 %

Totalt ble 7 596 doser satt denne uken. 

Planlagt for uke 25 (21. - 27. juni)   

7 596 doser (Pfizer/BioNTech) mottas denne uken.

Gruppe 9: Alder 45 - 54

Vaksinering første dose pågår.

Gruppe 8: Alder 55 - 64

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand.  

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 6: Alder 45- 54 med underliggende sykdom/tilstand. 

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Status uke 23 og plan uke 24

Oppdatert 14. juni

Nå vaksineres gruppene 5, 6, 7 og 8.

Status per uke 23 (7. - 13. juni)

Gruppene 1, 2, 3, og 4 er fullvaksinert. 

36 285 har fått første dose. Av disse har 25 525 også fått andre dose, og er fullvaksinert. 

Med dette er andel innbyggere over 18 som er fullvaksinert: 29,9 %. Andel innbyggere over 18 som har fått første dose. 41,2

Totalt ble 5 743 doser satt denne uken. 

Planlagt for uke 24 (14. - 20. juni)   

5 982 doser (Pfizer/BioNTech) mottas denne uken.

Gruppe 8: Alder 55 - 64

Vaksinering med første dose pågår.

Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand.  

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 6: Alder 45- 54 med underliggende sykdom/tilstand. 

Vaksinering 1. dose er fullført. 

Gruppe 5: Alder 55 - 64 år med underliggende sykdom/tilstander

Vaksinering 1. dose er fullført. 60 % har fått 2. dose

Status uke 22 og plan uke 23

Oppdatert 7. juni

Nå vaksineres gruppe 4, 5, 6, 7 og 8.

Status per uke 22 (31. mai - 6. juni): 

Gruppe 1, gruppe 2 og all hovedsak gruppe 3 er fullvaksinert. 

34 467 har fått første dose. Av disse har 21 530 også fått andre dose, og er fullvaksinert.  

Med dette har 39,2 prosent av befolkningen over 18 fått første dose, og 24,5 prosent er fullvaksinert.  

Totalt ble 6 690 doser satt denne uken. 

Planlagt for uke 23 (7. juni - 13. juni)

6 450 doser (Pfizer/BioNTech)

Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand.  

Vaksinering 1. dose fullføres i uke 23. 

Gruppe 6: Alder 45- 54 med underliggende sykdom/tilstand. 

Fullført 1. dose

Gruppe 5: Alder 55 - 64 år med underliggende sykdom/tilstander

Alle har fått 1. dose.

Gruppe 4: Alder 65 - 74 år og enkelte personer med høy risiko 18 - 64 år

Alle har fått 1. dose, ca 90% er ferdig vaksinert.

Status uke 21 og plan uke 22

Oppdatert 31. mai

Nå vaksineres gruppe 4, 5, 6 og 7. I tillegg vaksineres helsepersonell som fikk AstraZeneca-vaksinen som første dose i perioden uke 19-22.

Status per uke 21 (24. til 30. mai):

Gruppe 1gruppe 2 og all hovedsak gruppe 3 er fullvaksinert

31 408 personer har fått første dose vaksine, av disse er 17 899 personer fullvaksinert.

Totalt ble 5 034 doser satt denne uken.

Planlagt for uke 22 (31. mai - 6. juni)

6 996 doser (Pfizer/BioNTech)

Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand.  

Vaksinering 1. dose fullføres i uke 23. 

Gruppe 6: Alder 45- 54 med underliggende sykdom/tilstand. 

Fullført 1. dose

Gruppe 5: Alder 55 - 64 år med underliggende sykdom/tilstander

Alle har fått 1. dose.

Gruppe 4: Alder 65 - 74 år og enkelte personer med høy risiko 18 - 64 år

Alle har fått 1. dose, ca 70% er ferdig vaksinert.

Status uke 20 og plan uke 21

Oppdatert 25. mai

Nå vaksineres gruppe 3, 4, 5 og 6. I tillegg vaksineres helsepersonell som fikk AstraZeneca-vaksinen som første dose i perioden uke 19-22.

Status per uke 20 (17. - 24. mai):

Gruppe 1 og gruppe 2 er fullvaksinert. 

30 525 personer har fått første dose vaksine, av disse er 13 735 personer fullvaksinert.

Totalt ble 4 208 doser satt denne uken.

 

Planlagt for uke 21 (24. - 31. mai)

4 572 doser (Pfizer/BioNTech)

Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand.  

Vaksinering starter i uke 22/23

Gruppe 6: Alder 45- 54 med underliggende sykdom/tilstand. 

Vaksinering med 1. dose pågår.

Gruppe 5: Alder 55 - 64 år med underliggende sykdom/tilstander

Alle har fått 1. dose.

Gruppe 4: Alder 65 - 74 år og enkelte personer med høy risiko 18 - 64 år

Alle har fått 1. dose, ca 30% er ferdig vaksinert.

Gruppe 3: Aldersgruppa 75 - 84 år

Alle har fått 1. dose, ca 90`% er ferdig vaksinert. 

Status uke 19 og plan uke 20

Oppdatert 18. mai

Nå vaksineres gruppe 3, 4, 5 og 6. I tillegg vaksineres helsepersonell som fikk AstraZeneca-vaksinen som første dose. Som andre dose får helsepersonellet det gjelder vaksinen fra Pfizer/BionTech. Det er nå bare denne vaksinen som gis mot korona i Kristiansand.

Status per uke 19 (10. - 16. mai):

Gruppe 1 og gruppe 2 er fullvaksinert. 

30 148 personer har fått første dose vaksine.

9 814 personer er fullvaksinert.  

Totalt ble 3 727 doser satt denne uken.

Planlagt for uke 20 (17. - 23. mai)

3 858 doser (Pfizer/BioNTech)

Gruppe 6: Alder 45- 54 med underliggende sykdom/tilstand. 

 • Vaksinering er startet i uke 18.

Gruppe 5: Aldersgruppa 55 - 64 år med underliggende sykdom/tilstander

 • Vi begynte å vaksinere gruppe 5 i uke 17. Alle i gruppe 5 har nå fått første dose.

Gruppe 4: Aldersgruppa 65 - 74 år og enkelte personer med høy risiko 18 - 64 år

 • Alle i gruppe 4 har fått sin første dose.

Gruppe 3: Aldersgruppa 75 - 84 år

 • Alle i gruppe 3 har fått første dose, og 80 prosent av gruppa er ferdig vaksinert. 
Status uke 18 og plan uke 19

Oppdatert 10. mai

Nå vaksineres gruppe 3, 4, 5 og 6.

Status per uke 18 (3. - 9. mai):

Gruppe 1 og gruppe 2 er fullvaksinert. 

28 108 personer har fått første dose vaksine.

8 067 personer er fullvaksinert.  

Totalt ble 3 736 doser satt denne uken.

Planlagt for uke 19 (10. - 16. mai)

3 276 doser (Pfizer/BioNTech)

 

Gruppe 6: Alder 45- 54 med underliggende sykdom/tilstand. 

 • Vaksinering er startet i uke 18.

Gruppe 5: Aldersgruppa 55 - 64 år med underliggende sykdom/tilstander

 • Vi begynte å vaksinere gruppe 5 i uke 17. Alle i gruppe 5 skal ha fått første dose i løpet av uke 19. 

Gruppe 4: Aldersgruppa 65 - 74 år og enkelte personer med høy risiko 18 - 64 år

 • Alle i gruppe 4 skal ha fått sin første dose innen utgangen av uke 18.  

Gruppe 3: Aldersgruppa 75 - 84 år

 • Alle i gruppe 3 har fått første dose, og halvparten er ferdig vaksinert. 
Status uke 17 og plan uke 18

Oppdatert 5. mai

Nå vaksineres gruppe 3, 4 og 5. Vi forventer å starte med gruppe 6 i uke 18.(3. - 9. mai).

Gruppe 6: Alder 45- 54 med underliggende sykdom/tilstand. 

 • Vi starter vaksinering i uke 18. 

Gruppe 5: Aldersgruppa 55 - 64 år med underliggende sykdom/tilstander

 • Vi begynte å vaksinere gruppe 5 i uke 17. Alle i gruppe 5 skal ha fått første dose i løpet av uke 19. 

Gruppe 4: Aldersgruppa 65 - 74 år og enkelte personer med høy risiko 18 - 64 år

 • Alle i gruppe 4 skal ha fått sin første dose innen utgangen av uke 18.  

Gruppe 3: Aldersgruppa 75 - 84 år

 • Alle i gruppe 3 har fått første dose, og halvparten er ferdig vaksinert. 

Gruppe 1 og gruppe 2 er fullvaksinert. 

Status per uke 17 (26. april - 2. mai):

26 074 personer har fått første dose vaksine.

6 365 personer er fullvaksinert.  

Totalt ble 5 322 doser satt denne uken.

Planlagt for uke 18 (3. - 9. mai)

3 432 doser (Pfizer/BioNTech)

Status uke 16 og plan uke 17

Oppdatert 26. april

Nå vaksineres gruppe 3 og 4. Vi starter med gruppe 5 i uke 17.

 • Gruppe 3 er aldersgruppa 75 - 84 år
 • Gruppe 4 er aldersgruppa 65 - 74 år og enkelte personer med høy risiko 18 - 64 år 
 • Gruppe 5 er aldersgruppa 55 - 64 år med underliggende sykdom/tilstander

I all hovedsak har alle i gruppe 3 fått første dose. Gruppe 4 er i all hovedsak innkalt til 1. dose. 

Vaksinering av gruppe 5 starter i uke 17.

Status per uke 16 (19. - 25. april):

21 735 personer har fått første dose vaksine.

5 208 personer er fullvaksinert.  

Totalt ble 3 028 doser satt i uke 16.

Status uke 15 og plan uke 16

Oppdatert 19. april.

Nå vaksineres gruppe 3 og 4.

 • Gruppe 3 er aldersgruppa 75 - 84 år
 • Gruppe 4 er aldersgruppa 65 - 74 år og enkelte personer med høy risiko 18 - 64 år 

I all hovedsak har alle i gruppe 3 fått første dose.

Vaksineringen av gruppe 4 startet i uke 13. (29. mars - 4. april). 

 • Antatt periode for vaksinering 1. dose -  april og mai
 • Antatt periode for vaksinering 2.dose - mai og juni

Status per uke 15 (12. - 18. april):

18754 personer har fått første dose vaksine.

5161 personer er fullvaksinert.  

Totalt ble 4187 doser satt i uke 15. 

Planlagt for uke 16 (19. - 25. april)

2958 doser (Pfizer/BioNTech)

Vaksinen

I Kristiansand brukes brukes både vaksinen fra produsentene Pfizer/BioNTech, også kalt Comirnaty, og vaksinen fra Moderna, også kalt Spikevax. 

Statsforvalteren offentliggjør tall for vaksinering i hele fylket. (Velg fanen "vaksinasjonsstatus" nederst på siden.) Tallene kan variere fra kommunens tall på grunn av at statsforvalteren har med tall fra sykehusets egen vaksinering. Tallene kan også variere på grunn av etterslep i rapporten.