Oppfriskningsdose

Alle innbyggere over 18 tilbys oppfriskningsdose. Personer 80 år eller eldre kan få sin andre oppfriskningsdose, og personer med alvorlig nedsatt immunforsvar får oppfriskningsdose.

Vaksine3.jpg

Personer 30 år eller yngre anbefales Pfizer.

De ansatte på vaksinasjonsenteret på Sørlandssenteret har matpause fra 12.00 til 12.30.

Husk ID og riktig intervall før oppfriskningsdose. 

Åpningstider 

  

Vaksinasjonssenteret i Sørlandssenteret:    

Onsdager:
10.00-12.00  og 12.30-16.00: Familievaksinering (også barn 5-11).
Timebestilling og drop-in hele dagen.

Fredager:
10.00–12.00 og 12.30-16.00. Timebestilling og drop-in.

80 år og eldre - andre oppfriskningsdose

Personer som er 80 år eller eldre kan få sin andre oppfriskningsdose med koronavaksine. Det er ikke en generell anbefaling fra helsemyndighetene, men et tilbud for dem som selv ønsker det.  

Dersom du skal ha andre oppfriskningsdose, bestiller du time enten på helsenorge.no, eller du ringer kommunens vaksinetelefon 38 07 50 00, tastevalg 6. 

  • Du må fylle 80 i løpet av året 2022 
  • Det må være minst 4 måneder siden siste oppfriskningsdose 
  • Du har fått 3 doser og har ikke gjennomgått koronasykdom etter dette 
  • En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke. 
Alle - dose 1 og 2

Alle innbyggere som ikke har fått første eller andre dose bestille time på helsenorge.no

Personer i risikogruppene (18-64 år) - oppfriskningsdose

Innbyggere som ble definert til å tilhøre risikogruppene da de fikk første og andre dose, regnes også som til risikogruppene for oppfriskningsdose. 

 

Er du i risikogruppene, er det ikke ønskelig at du kommer på drop-in. Årsaken er i hovedsak at en ikke ønsker at du skal stå i kø. 

 

Bestill time til oppfriskningsdose på helsenorge.no. Det åpnes bare for bestilling for personer som står for tur til vaksinering.

 

Husk intervallet på 4,5 måned fra dose 2. 

18- og eldre oppfriskningsdose

Alle innbyggere som har fylt 18 år kan bestille time til oppfriskningsdose på helsenorge.no.

 

Husk intervallet på 4,5 måned fra dose 2. 

 

Kommuneoverlegen anbefaler også Moderna som oppfriskningsdose selv om du har fått Pfizer eller AstraZeneca som første eller andre dose. 

 

"Vi vurderer mRNA-vaksiner fra Pfizer og Moderna som likeverdige, både når det gjelder effekt og bivirkninger. Dermed er det gode løsninger samme hvilken av disse typene som gis som oppfriskningsdose. FHI har bekreftet at denne vurderingen også gjelder for de som fikk AstraZeneca som første dose."

 

16- og 17-åringer

Denne gruppen har i hovedsak fått første og andre dose gjennom skolene. De som ikke har fått vaksinert seg, kan bestille time på 38 07 50 00 - tastevalg 6 eller møte til drop-in.

Husk at dokumentert gjennomgått covidsykdom gjelder som én dose.


Denne aldersgruppen får bare Pfizer.

12-15-åringer

De fleste i aldersgruppa er vaksinert med en dose i samarbeid med skolene. De vaksineres med både en og to doser hvis de og foresatte ønsker det. 


Personer som ikke har fått vaksinedosen kan ringe 38 07 50 00 - tastevalg 6 eller komme på drop-in. 


Denne aldersgruppen får bare Pfizer.


Personen må være fylt 12 år og det gjelder helt spesielle regler for samtykke fra begge foreldre for denne gruppen. Les mer her

Immunsupprimerte  - dose 3

Bestill time til dose på helsenorge.no. Det må ha gått minst 4 uker siden dose 2.

Immunsupprimerte  - oppfriskningsdose (vaksine nr. 4)

Bestill time til oppfriskningsdose på helsenorge.no. Hvis du opplever problemer med bestilling, ring vaksinetelefonen eller møt til drop-in.
Det må ha gått 3 måneder siden dose 3.

Timebestilling: 

De fleste (se over) kan bestille på helsenorge.no

De andre kan ringe vaksinetelefonen: 
38 07 50 00 - tastevalg 6

Du kan vaksinenes med Pfizer eller Moderna, uavhengig av hvilken vaksine du fikk som dose én og to. 

 

Du må i tillegg ha med med legitimasjon med fødselsnummer og bilde når du skal vaksineres. Utgått pass er gyldig i denne sammenhengen.

Dersom du ønsker å bestille time, ringer du vaksinetelefonen: 38 07 50 00 - tastevalg 6.

Slik kan du dokumentere at du skal ha tredje dose eller oppfriskningsdose tre måneder senere:

Brev fra spesialisthelsetjenesten:

Personer som skal få tilbud om tredje dose, vil motta et brev fra sykehuset som bekrefter dette. Du tar med deg brevet til vaksinasjonssenteret dagen du skal vaksineres. 

Ved oppmøte på vaksinasjonssenteret ivaretar vi taushetsbelagt informasjon. Dersom man ikke ønsker å vise diagnose eller medisin ved registrering på senteret, så er dette brevet fra spesialisthelsetjenesten det beste alternativet.

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling må ha dette brevet fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger. 

Notat som viser diagnose:

Alle som har en diagnose som på listen nedenfor, kan få tredje dose hvis de kan vise frem et notat som viser diagnosen fra sykehus eller fastlege.

Notatet tar du med deg dagen du skal vaksineres, og du viser det frem til personen som registrerer.

Dette gjelder:

  • organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon   alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon  
Du bruker immundempende medisin:

En annen gruppe som kan få tredje dose vaksine, er pasienter som bruker immundempende medisin.

Da må du dokumentere på vaksinasjonssenteret at du bruker minst en av medisinene på denne listen.  

Du kan dokumentere at du bruker en medisin på flere måter. Du kan vise frem elektronisk resept på helsenorge.no, resept på papir, eller du kan for eksempel ha med emballasje eller medisin med ditt navn på, fra apotek.

Hovedsaken er at personellet på vaksinasjonssenteret får dokumentert din medisinbruk.

Bemerk: Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.