Vaksinering tredje dose

Tredje dose vaksine mot covid-19 tilbys til innbyggere under 65 som kan dokumentere at de tilhører  utvalgte grupper med alvorlig nedsatt immunforsvar. Det er flere måter å dokumentere dette på.

Vaksine3.jpg

Dagen du skal vaksineres med tredje dose, sørger du for å ha nødvendig dokumentasjon med deg til vaksinering. Hva som er nødvendig dokumentasjon ser du nedenfor. 

Merk: Tredje dose til personer med nedsatt immunforsvar og "oppfriskningsdose" gis av ulike årsaker, og ulike kriterier ligger til grunn. Oppfriskningsdose gis tidligst seks måneder etter andre dose. Tredje dose til personer med nedsatt immunforsvar har ikke denne restriksjonen.  

Det er ikke nødvendig å bestille time til vaksinering med tredje dose. Du går på drop-in vaksinering, det vil si at du bare stiller opp, på ett av stedene og tidspunktene du finner her. 

Du må i tillegg ha med med legitimasjon med fødselsnummer og bilde når du skal vaksineres. Utgått pass er gyldig i denne sammenhengen.

Dersom du ønsker å bestille time, ringer du vaksinetelefonen: 38 07 50 00 - tastevalg 6.

Slik kan du dokumentere at du skal ha tredje dose:

Brev fra spesialisthelsetjenesten:

Personer som skal få tilbud om tredje dose, vil motta et brev fra sykehuset som bekrefter dette. Du tar med deg brevet til vaksinasjonssenteret dagen du skal vaksineres. 

Ved oppmøte på vaksinasjonssenteret ivaretar vi taushetsbelagt informasjon. Dersom man ikke ønsker å vise diagnose eller medisin ved registrering på senteret, så er dette brevet fra spesialisthelsetjenesten det beste alternativet.

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling må ha dette brevet fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger. 

Notat som viser diagnose:

Alle som har en diagnose som på listen nedenfor, kan få tredje dose hvis de kan vise frem et notat som viser diagnosen fra sykehus eller fastlege.

Notatet tar du med deg dagen du skal vaksineres, og du viser det frem til personen som registrerer.

Dette gjelder:

  • organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon   alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon  
Du bruker immundempende medisin:

En annen gruppe som kan få tredje dose vaksine, er pasienter som bruker immundempende medisin.

Da må du dokumentere på vaksinasjonssenteret at du bruker minst en av medisinene på denne listen.  

Du kan dokumentere at du bruker en medisin på flere måter. Du kan vise frem elektronisk resept på helsenorge.no, resept på papir, eller du kan for eksempel ha med emballasje eller medisin med ditt navn på, fra apotek.

Hovedsaken er at personellet på vaksinasjonssenteret får dokumentert din medisinbruk.

Bemerk: Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.