Vaksinering - tid og sted

Koronavaksinering skjer på vaksinasjonssenteret i Gyldenløves gate 2b, i kvartalet mellom Markens gate og Vestre Strandgate. I mars og april anbefales  oppfriskningsdose koronavaksine for gruppen 75+.

Nye åpningstider fra uke 12:

Tirsdag fra 12.00-18.00. 
Onsdag - fredag fra 09.00-12.00 og 12.30-15.00.

Se blått felt lenger ned på siden for informasjon om timebestilling. 

Når vaksinasjonssenteret åpner, er hjemmevaksinering er mulig for personer som ikke klarer komme selv. Dersom du må vaksineres hjemme, eller du er pårørende til en person som må vaksineres hjemme, ring  vaksinetelefonen: 38 07 50 00 - tastevalg 6. 

Beskyttelsen fra koronavaksinen svekkes over tid. Ved å ta oppfriskningsdose får du mer langvarig beskyttelse. Det kan også gi en bredere beskyttelse som kan gjøre deg bedre rustet mot nye varianter av viruset.

Alle doser koronavaksine er gratis. 

To vaksiner på en dag:

De som anbefales å ta vaksinen kan få influensavaksine samtidig som de får koronavaksine på vaksinasjonssenteret.

Vaksinene settes som to forskjellige injeksjoner, og bivirkningene blir ikke større enn om du setter vaksinene på ulike dager.

Influensavaksine

Personer som er anbefalt å vaksinere seg mot influensa, kan få vaksinen på vaksinasjonssenteret. Disse risikogruppene anbefales å ta influensavaksine hvert år: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem 
 • Alle fra fylte 65 år 
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år 

I tillegg anbefales disse gruppene å ta influensavaksinen:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten med nær pasientkontakt 
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte 
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser 
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl

Influensavaksinen koster 300 kroner. Du kan betale med Vipps eller med kort. 

Helsepersonell i kommunen kan i de fleste tilfeller få den gratis på sin arbeidsplass. Spør din leder. 

Les mer om influensavaksine hos FHI  

Oppfriskningsdose 1

Oppfriskningsdose 1 er for de fleste en tredje dose koronavaksine. Den er anbefalt for:

 • alle fra 18 år og oppover
 • sykehjemsbeboere
 • alle over 18 år som tilhører risikogruppene
 • alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten
 • gravide i 2. og 3. trimester (nytt fra 16. september 2022)
 • 12-17-åringer med alvorlig grunnsykdom (nytt fra 16. september 2022)
Oppfriskningsdose 2

Oppfriskningsdose 2 er for de fleste en fjerde dose koronavaksine. 

 • Tilbudt til alle fra 18 år og oppover (nytt fra 17.november 2022)
 • Anbefalt for alle 65+ og sykehjemsbeboere
 • Anbefalt for alle mellom 18 og 64 år som tilhører risikogruppene (nytt fra 16. september 2022)
 • Anbefalt for gravide i 2. og 3. trimester (nytt fra 16. september 2022)
Ny oppfriskningsdose 75+ og sykehjemsbeboere

Denne oppfriskningsdosen er for de fleste en femte dose koronavaksine. 

 • Anbefales 75+ og sykehjemsbeboere
 • Kan tas 6 måneder etter forrige dose
 • Bør gjennomføres før utgangen av april

Aldersbegrensninger

For de fleste gruppene beregnes alderen ut fra året du er født. Det spiller altså ingen rolle når på året du har fødselsdag. 

Men for de som er 18 år og yngre er det slik at de må ha fylt år for å få vaksinen. 

Les mer om oppfriskningsdose for korona på regjeringen.no.

Oppdatert med nye grupper fra 17. november 2022

Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til disse aldersgruppene gjelder uavhengig av om de har gjennomgått sykdom etter forrige dose. 

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler i brevet fra 12. september 2022 at de som har hatt covid-19 venter så lenge som 3-4 måneder fra de ble friske før de tar oppfriskningsdosen. Minimumstiden er fortsatt 3 uker.

Timebestilling anbefales. Les mer om hvordan du får vaksinen nedenfor. 

Oppdatert vaksine

Vi tar i bruk nye, oppdaterte vaksiner til oppfriskingsdose etter hvert som de blir godkjent og sendt ut fra Folkehelseinstituttet.  

Dersom du har et spesifikt ønske om at oppfriskningsdose gis med de opprinnelige vaksinene og ikke de nye oppdaterte vaksinene, kan du gi beskjed om dette. 

Les mer om vaksinering hos FHI

Vanlig dose 1 og 2

Alle – uavhengig av alder – er fortsatt velkommen til vanlig dose 1 og 2 og oppfriskningsdose 1. Stadig nye grupper tilbys også oppfriskningsdose 2. Vaksinering av immunsupprimerte fortsetter også som tidligere. 

Både drop-in og timebestilling er mulig, men timebestilling anbefales for innbyggere i Kristiansand. Innbyggere i andre kommuner kan ikke bestille time, men de er velkommen på drop-in også fra 16. september 2022 og framover. 

Åpningstider vaksinasjonssenteret

Gyldenløves gate 2b (mellom Markens gate og Vestre Strandgate)

 • Kveldsåpent tirsdag fra 12.00-18.00. 
 • Onsdag - fredag fra 09.00-12.00 og 12.30-15.00.
 • Timebestilling og drop-in hele åpningstiden.
 • Husk legitimasjon med fødselsnummer og bilde når du skal vaksineres. Utgått pass er gyldig i denne sammenhengen.
 • Pass på at det har gått lang nok tid mellom hver koronavaksine. 
 • Influensavaksine og koronavaksine kan settes samtidig
 • Personer 30 år eller yngre anbefales vaksinering med Pfizer.
 • Du kan vaksinenes med Pfizer eller Moderna, uavhengig av hvilken vaksine du har fått tidligere. 

Foto av vaksinasjonssenteret

 

Timebestilling: 

Timebestilling anbefales. De fleste kan bestille på helsenorge.no

Dersom du ikke klarer bestille time på helsenorge.no, kan det være flere årsaker. Vanlige årsaker er at det ikke er gått tilstrekkelig tid siden forrige dose, eller at du ikke er i riktig aldersgruppe.

De som ikke kan bestille på helsenorge.no, kan ringe vaksinetelefonen: 
38 07 50 00 - tastevalg 6. Telefonen er åpen klokka 10.00-14.00 mandag-fredag.

 • Det må ha gått minst 4 måneder siden du tok oppfriskningsdose 1. 
 • Hvis du har hatt korona, får du best effekt ved å vente 3-4 måneder fra du ble frisk til du tar oppfriskningsdose 2. Minimumstiden å vente er fortsatt 3 uker. 

 

Gjelder immunsupprimerte

Slik kan du dokumentere at du skal ha oppfriskningsdose som immunsupprimert:

Brev fra spesialisthelsetjenesten:

Brev fra sykehuset med som bekrefter dette. Du tar med deg brevet til vaksinasjonssenteret dagen du skal vaksineres. 

Ved oppmøte på vaksinasjonssenteret ivaretar vi taushetsbelagt informasjon. Dersom man ikke ønsker å vise diagnose eller medisin ved registrering på senteret, så er dette brevet fra spesialisthelsetjenesten det beste alternativet.

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling må ha dette brevet fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger. 

Notat som viser diagnose:

Alle som har en diagnose som på listen nedenfor, kan få tredje dose hvis de kan vise frem et notat som viser diagnosen fra sykehus eller fastlege.

Notatet tar du med deg dagen du skal vaksineres, og du viser det frem til personen som registrerer.

Dette gjelder:

 • organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon   alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5

avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon  

Du bruker immundempende medisin:

En annen gruppe som kan få tredje dose vaksine, er pasienter som bruker immundempende medisin.

Da må du dokumentere på vaksinasjonssenteret at du bruker minst en av medisinene på denne listen.  

Du kan dokumentere at du bruker en medisin på flere måter. Du kan vise frem elektronisk resept på helsenorge.no, resept på papir, eller du kan for eksempel ha med emballasje eller medisin med ditt navn på, fra apotek.

Hovedsaken er at personellet på vaksinasjonssenteret får dokumentert din medisinbruk.

Merk: Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger. 

Tre vaksinetyper 

Alle dagene kan du velge hvilken av disse tre du vil vaksineres med:

Pfizer-vaksinen

Moderna-vaksinen

Novavax-vaksinen

Du kan også starte vakseringen med den nyeste vaksinen (Novavax), eller ta den som dose 2 eller oppfriskningsdose hvis du har startet med Pfizer eller Moderna.  

Viktig ventetid
 • Personer 18 år og eldre, som ikke er i risikogruppe, skal ha 4,5 måneder mellom siste dose og oppfriskningsdose 1.
 • Personer som skal ha oppfriskningsdose 2 skal vente minst 4 måneder mellom siste dose og oppfriskningdose 1.
 • Personer med alvorlig svekket immunforsvar skal vente minst 3 måneder mellom siste dose og oppfriskningsdose.
 • De som har hatt covid-19 bør vente 3-4 måneder fra de ble friske før de tar oppfriskningsdosen. Minimumstiden er fortsatt 3 uker. (Nytt fra 16. september 2022)
Bestill på helsenorge.no

Disse kan bestille time på helsenorge.no:

 • Alle som ønsker dose 1 og 2 (grunnvaksinering)
 • Personer fra fylte 12 og eldre som skal ha oppfriskningsdose 1
 • Personer i aldersgruppen 65+ som skal ha oppfriskningsdose 2 
 • Personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp som skal ha oppfriskningsdose 2
 • Immunsupprimerte som skal ha dose 3 (grunnvaksinering for denne gruppa)
 • Immunsupprimerte som skal ha oppfriskningsdose 1 eller 2 (bestill på telefon eller møt på drop-in hvis det er problemer med bestilling på helsenorge.no)
 • Gravide i 2. og 3. trimester som skal ha oppfriskningsdose 1 eller 2

Bestill

Husk å bekrefte bestilling og eventuell avbestilling. 

Bestill på telefon

Disse kan ikke bestille time på helsenorge.no:

 • 5-11-åringer
 • Immunsupprimerte som skal ha oppfriskningsdose kan oppleve problemer med å bestille på helsenorge.no. Da må de i tilfelle bestille på telefon eller komme på drop-in

For disse gjelder dette:

 • Bestill time: 38 07 50 00 - tastevalg 6 
  eller 
 • Møt til drop-in-vaksinasjon.

 

Dette må du vite:

 • Tilbudet om vaksinasjon gjelder personer som bor, jobber eller studerer i Kristiansand. 
 • Drop-in-vaksinering tilbys også til innbyggerne i alle kommunene rundt Kristiansand.   
 • Du må ha med legitimasjon med fødselsnummer og bilde. Utgått pass er gyldig ID i denne sammenhengen.
 • Det må gå minst 28 dager mellom første dose og andre dose
 • Det må gå minst 4 måneder fra andre dose til oppfriskningsdose 1.  
 • Det må ha gått minst 4 måneder mellom oppfriskningsdose 1 og oppfriskningsdose 2
 • Personer som er 17 år og yngre blir vaksinert med Pfizer. Anbefalt intervall mellom dose én og to for 16-17-åringer, er 10-12 uker. 
 • Vaksinen settes i overarmen, så ta på en kortermet overdel denne dagen.
 • Sett av minst en halvtime. Du skal vente på stedet i 20 minutter etter vaksineringen i tilfelle du får en uventet reaksjon.

Sjekk hva som gjelder for det landet du skal feriere i.