Vaksinering - tid og sted

Vaksineringen skjer tre dager i uka på vaksinasjonssenteret i Gyldenløves gate 2b, i kvartalet mellom Markens gate og Vestre Strandgate. Fra 1. juli 2022 anbefaler helsemyndighetene at de som er 80 år og eldre tar oppfriskningsdose 2.

Nytt fra 1. juli 2022

Regjeringen anbefaler at eldre mennesker fra 1. juli tar oppfriskningsdose 2. Anbefalt prioriteringsrekkefølge er: 1) De som bor på sykehjem, sårbare personer over 75 år og eldre som får hjemmesykepleie. 2) De som er 80 år og eldre. 3) De som er mellom 75 og 79 år. 

 • I Kristiansand betyr det at alle som er 80 år og eldre tilbys oppfriskningsdose 2 fra 1. juli. Vaksinen gis på vaksinasjonssenteret i Gyldenløves gate 2b. (Se blått felt under om timebestilling eller drop-in)
 • Informasjon om start av oppfriskningsdose 2 for de som er 75-79 år, blir lagt ut på kommunens hjemmeside fredag 8. juli. Det er sannsynlig at vaksineringen begynner allerede i uke 28. 
 • De som bor på sykehjem får beskjed om hvilken dag det blir vaksinering på sykehjemmet. 
 • De som får hjemmetjenester og ikke kan vaksineres på vaksinasjonssenteret, kan ringe vaksinasjonstelefonen eller fastlegen. Disse vil formidle kontakt til vaksinasjonssenteret.  

Vaksinasjonskontoret har utvidet åpningstiden med én dag. Nå er det åpent tirsdag, onsdag og fredag.

Alle – uavhengig av alder – er fortsatt velkommen til vanlig dose 1 og 2 og oppfriskningsdose 1. Vaksinering av immunsupprimerte fortsetter også som tidligere. 

Både drop-in og timebestilling er mulig, men timebestilling anbefales for innbyggere i Kristiansand. Innbyggere i andre kommuner kan ikke bestille time, men de er velkommen på drop-in.

Åpningstider vaksinasjonssenteret  

Gyldenløves gate 2b (mellom Markens gate og Vestre Strandgate)

Tirsdag, onsdag og fredag:

 • 10.00-12.00  og 12.30-16.00
  Timebestilling og drop-in hele dagen.

Siste dag med vaksinasjon på vaksinasjonssenteret i Sørlandssenteret var 17. juni 2022.

 

 

 • Husk legitimasjon med fødselsnummer og bilde når du skal vaksineres. Utgått pass er gyldig i denne sammenhengen.
 • Pass på at det har gått lang nok tid mellom hver koronavaksine. 
 • Personer 30 år eller yngre anbefales vaksinering med Pfizer.
 • De ansatte på vaksinasjonsenteret har matpause fra 12.00 til 12.30.

Anbefaler oppfriskningsdose 2 for eldre mennesker

Fra 1. juli 2022 anbefaler helsemyndighetene at eldre personer tar oppfriskningsdose 2.  

Alle som er 80 år og eldre kan fra 1. juli få oppfriskningsdose 2 på vaksinasjonssenteret i Gyldenløves gate 2b. 

Informasjon om når vi begynner med oppfriskningsdose 2 for de som er 75-79 år, blir lagt ut på kommunens hjemmeside fredag 8. juli. Det er sannsynlig at vi begynner med vaksineringen allerede i uke 28. 

Dersom du skal ha oppfriskningsdose 2, bestiller du time enten på helsenorge.no, ringer kommunens vaksinetelefon 38 07 50 00, tastevalg 6 eller møter på drop-in. 

 • Det må ha gått minst 4 måneder siden du tok oppfriskningsdose 1. 
 • Hvis du har hatt korona, bør det gå minst tre uker fra du ble frisk til du tar oppfriskningsdose 2. 
Alle - vanlig dose 1 og 2

Alle innbyggere som ikke har fått første eller andre dose bestille time på helsenorge.no

Personer i risikogruppene (18-64 år) - oppfriskningsdose 1

Innbyggere som ble definert til å tilhøre risikogruppene da de fikk første og andre dose, regnes også som til risikogruppene for oppfriskningsdose. 

Er du i risikogruppene, er det ikke ønskelig at du kommer på drop-in. Årsaken er i hovedsak at en ikke ønsker at du skal stå i kø. 

Bestill time til oppfriskningsdose på helsenorge.no. Det åpnes bare for bestilling for personer som står for tur til vaksinering.

Husk intervallet på 4,5 måned mellom vanlig dose 2 og oppfriskningsdose 1. 

18 år  og eldre oppfriskningsdose 1

Alle innbyggere som har fylt 18 år kan bestille time til oppfriskningsdose 1 på helsenorge.no.

Husk intervallet på 4,5 måned mellom vanlig dose 2 og oppfriskningsdose 1. 

Kommuneoverlegen anbefaler også Moderna som oppfriskningsdose selv om du har fått Pfizer eller AstraZeneca som første eller andre dose. 

"Vi vurderer mRNA-vaksiner fra Pfizer og Moderna som likeverdige, både når det gjelder effekt og bivirkninger. Dermed er det gode løsninger samme hvilken av disse typene som gis som oppfriskningsdose. FHI har bekreftet at denne vurderingen også gjelder for de som fikk AstraZeneca som første dose."

 

16- og 17-åringer

Denne gruppen har i hovedsak fått første og andre dose gjennom skolene. De som ikke har fått vaksinert seg, kan bestille time på 38 07 50 00 - tastevalg 6 eller møte til drop-in.

Husk at dokumentert gjennomgått covidsykdom gjelder som én dose.

Denne aldersgruppen får bare Pfizer.

12-15-åringer

De fleste i aldersgruppa er vaksinert med en dose i samarbeid med skolene. De vaksineres med både en og to doser hvis de og foresatte ønsker det. 

Personer som ikke har fått vaksinedosen kan ringe 38 07 50 00 - tastevalg 6 eller komme på drop-in. 

Denne aldersgruppen får bare Pfizer.

Personen må være fylt 12 år og det gjelder helt spesielle regler for samtykke fra begge foreldre for denne gruppen. Les mer her

Immunsupprimerte  - dose 3

Bestill time til dose på helsenorge.no. Det må ha gått minst 4 uker siden dose 2.

Immunsupprimerte  - oppfriskningsdose (vaksine nr. 4)

Bestill time til oppfriskningsdose på helsenorge.no. Hvis du opplever problemer med bestilling, ring vaksinetelefonen eller møt til drop-in.
Det må ha gått 3 måneder siden dose 3.

Gjelder de to siste gruppene (immunsupprimerte)

Slik kan du dokumentere at du skal ha tredje dose eller oppfriskningsdose tre måneder senere:

Brev fra spesialisthelsetjenesten:

Personer som skal få tilbud om tredje dose, vil motta et brev fra sykehuset som bekrefter dette. Du tar med deg brevet til vaksinasjonssenteret dagen du skal vaksineres. 

Ved oppmøte på vaksinasjonssenteret ivaretar vi taushetsbelagt informasjon. Dersom man ikke ønsker å vise diagnose eller medisin ved registrering på senteret, så er dette brevet fra spesialisthelsetjenesten det beste alternativet.

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling må ha dette brevet fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger. 

Notat som viser diagnose:

Alle som har en diagnose som på listen nedenfor, kan få tredje dose hvis de kan vise frem et notat som viser diagnosen fra sykehus eller fastlege.

Notatet tar du med deg dagen du skal vaksineres, og du viser det frem til personen som registrerer.

Dette gjelder:

 • organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon   alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5

avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon  

Du bruker immundempende medisin:

En annen gruppe som kan få tredje dose vaksine, er pasienter som bruker immundempende medisin.

Da må du dokumentere på vaksinasjonssenteret at du bruker minst en av medisinene på denne listen.  

Du kan dokumentere at du bruker en medisin på flere måter. Du kan vise frem elektronisk resept på helsenorge.no, resept på papir, eller du kan for eksempel ha med emballasje eller medisin med ditt navn på, fra apotek.

Hovedsaken er at personellet på vaksinasjonssenteret får dokumentert din medisinbruk.

Bemerk: Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger. 

 

Timebestilling: 

De fleste (se over) kan bestille på helsenorge.no

De andre kan ringe vaksinetelefonen: 
38 07 50 00 - tastevalg 6

Du kan vaksinenes med Pfizer eller Moderna, uavhengig av hvilken vaksine du fikk som dose én og to. 

 

Tre vaksinetyper 

Alle dagene kan du velge hvilken av disse tre du vil vaksineres med:

Pfizer-vaksinen

Moderna-vaksinen

Novavax-vaksinen

Du kan også starte vakseringen med den nyeste vaksinen (Novavax), eller ta den som dose 2 eller oppfriskningsdose hvis du har startet med Pfizer eller Moderna.  

Viktig ventetid
 • Personer 18 år og eldre, som ikke er i risikogruppe, skal ha 4,5 måneder mellom siste dose og oppfriskningsdose 1.
 • Personer som er 80 og eldre skal vente minst 4 måneder mellom siste dose og oppfriskningdose 1.
 • Personer med alvorlig svekket immunforsvar skal vente minst 3 måneder mellom siste dose og oppfriskningsdose

Det må være minst én uke mellom oppfriskningsdosen og en eventuell annen vaksine, for eksempel influensavaksine. Det er det samme hvilken av vaksinene som tas først.

Bestill på helsenorge.no

Disse kan bestille time på helsenorge.no:

 • Alle som ønsker dose 1 og 2
 • Personer fra fylte 12 og eldre som skal ha oppfriskningsdose 1
 • Immunsupprimerte som skal ha dose 3
 • Immunsupprimerte som skal ha oppfriskningsdose (bestill på telefon eller møt på drop-in hvis det er problemer med bestilling på helsenorge.no)

Bestill

Husk å bekrefte bestilling og eventuell avbestilling. 

Bestill på telefon

Disse kan ikke bestille time på helsenorge.no:

 • 5 - 11-åringer
 • Immunsupprimerte som skal ha oppfriskningsdose kan oppleve problemer med å bestille på helsenorge.no. Da må de i tilfelle bestille på telefon eller komme på drop-in

For disse gjelder dette:

 • Bestill time: 38 07 50 00 - tastevalg 6 
  eller 
 • Møt til drop-in vaksinasjon.

 

Dette må du vite:

 • Tilbudet om vaksinasjon gjelder personer som bor, jobber eller studerer i Kristiansand. 
 • Drop-in-vaksinering tilbys også til innbyggerne i alle kommunene rundt Kristiansand.   
 • Du må ha med legitimasjon med fødselsnummer og bilde. Utgått pass er gyldig ID i denne sammenhengen.
 • Det må gå minst 28 dager mellom første dose og andre dose
 • Det må gå minst 4,5 måneder fra andre dose til oppfriskningsdose 1.  
 • Det må ha gått minst 4 måneder mellom oppfriskningsdose 1 og oppfriskningsdose 2. (Gjelder eldre mennesker fra 1. juli 2022) 
 • Personer som er 17 år og yngre blir vaksinert med Pfizer. Anbefalt intervall mellom dose én og to for 16-17-åringer, er 10-12 uker. 
 • Vaksinen settes i overarmen, så ta på en kortermet overdel denne dagen.
 • Sett av minst en halvtime. Du skal vente på stedet i 20 minutter etter vaksineringen i tilfelle du får en uventet reaksjon.

Sjekk hva som gjelder for det landet du skal feriere i.