Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom

Barn i alderen 5 til 11 år med alvorlige grunnsykdommer anbefales grunnvaksinering med 2 vaksinedoser.

Oppfriskningsvaksine kan vurderes med minimumsintervall på 4 måneder siden forrige dose.

Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 vaksinedoser.

For barn i aldersgruppen uten alvorlig grunnsykdom, se egen informasjon.

Informasjon fra FHI om vaksinering av barn og unge. 

Sykdommer

Disse grunnsykdommene gjør at man kan få tilbud om koronavaksine fra fylte 5 år:

• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)

• Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)

• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år

• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift

• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon

• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon

• Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)

• Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)

• Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Søsken?

Det kan også være enkelte friske barn med nærkontakter i samme husholdning som har svært alvorlig sykdom, og der det ønskes at barnet vaksineres for å indirekte beskytte de alvorlig syke i hjemmet. Disse kan også tilbys vaksine. Tilbud om vaksinasjon vurderes av det syke familiemedlemmets og/eller barnets fastlege.

Hva skal foreldrene gjøre?

Dere kan ta kontakt med barnets fastlege eller behandlende barnelege hvis dere lurer på om barnet (eller søsken mellom 5 og 11 år) er blant de som er burde få tilbud om vaksinen. Barnet må være fylt 5 år. Legen gir beskjed til vaksinasjonssenteret hvis barnet og søsken bør få tilbud om vaksinasjon.

Ved felles foreldreansvar må begge foreldre samtykke til vaksinasjon, siden barnet er under 16 år. Samtykkeskjema finnes på FHI sin nettside.

Samtykkeskjema

Barn under 16 år har rett til å få informasjon og skal høres ut fra alder og modenhet. FHI har ikke laget eget informasjonsmateriell til de aller yngste, men forenklet tekst med tegninger finnes i brosjyren «Koronavaksine for ungdom 12-15 år».

Hva skal legen gjøre?

Hvis ikke foreldrene tar kontakt med legen først, vil både fastlegen og/eller behandlende barnelege ta kontakt med hjemmene dersom de vurderer at barn bør vaksineres. Hjemmene vil få brev fra behandlende barnelege. Legene sender en såkalt PLO-melding med foresattes telefonnummer til vaksinasjonssenteret.

Det er fastlegen eller behandlende barnelege som melder inn barnet til vaksinasjon, etter vurdering og avtale med foreldrene.  

Hvordan skjer innkallingen?

Jorunn Solgaard på Kristiansand vaksinasjonssenter ringer foreldrene og avtaler vaksinetime og eventuelt alternativt vaksinasjonssted når fastlegen/behandlende barnelege har bestilt vaksinering. 

Ta kontakt med Jorunn Solgaard hvis dere har spørsmål. Hun kan kontaktes på e-post eller 48 21 17 88 (mellom klokka 9 og 16).