Vaksinering av 12- til 15-åringer

Alle født i årene 2007 – 2009, og alle barn født i 2010 som har fylt 12 år, får tilbud om vaksine. De som ikke vaksinerte seg høsten 2021, kan bestille time på telefon eller møte til drop-in på onsdager.

IMG_9501.JPG

Det er nødvendig med nytt samtykke fra begge foreldre før andre dose for barn under 16. Foto: Kristiansand kommune 

Andre dose

Bestill time på helsenorge.no, på telefon eller møt på drop-in på onsdager.

Det må være 8-12 uker mellom dose 1 og 2.

Det legges ikke opp til vaksinering av andre dose i samarbeid med skolene slik det ble gjort med første dose.

FHI anbefaler at ungdommer i aldersgruppen 12-15 år kan få tilbud om dose to.

Det er likevel ikke en generell anbefaling om å ta vaksine da den største nytten allerede foreligger med første dose, og dose to kan gi noe økt risiko for hjertemuskelbetennelse.

Per i dag er det også begrenset kunnskap om andre sjeldne bivirkninger.

Drop-in eller timebestilling

Bestill time på helsenorge.no, på telefon eller møt på drop-in på onsdager.

Mer informasjon   

Vaksineres med Pfizer

Vaksinering er frivillig og gratis. Ungdommer i denne aldersgruppen får vaksinen fra Pfizer. FHI har valgt Pfizers vaksine fordi det er den vaksinen en har mest erfaring med. Det er ikke mulig å velge en annen vaksine. 

Les mer om vaksinen her.

Samtykke

Vaksinering er frivillig. De som har fylt 16 år er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For barn som får tilbud om koronavaksine men ikke enda har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering.

Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Barn og ungdom under 16 skal høres ut fra alder og modenhet, og deres egen mening skal legges vekt på. 

Det må gis nytt samtykke dersom barnet skal ha dose 2. Samtykke som tidligere er gitt er ikke gyldig for to doser. 

Minst en av de foresatte må være med. Både foresatt(e) og den som skal vaksineres, må ha med legitimasjon med fødselsnummer og bilde. Utgått pass er gyldig ID i denne sammenhengen.

Hvis bare én foresatt blir med, må den foresatte som møter ha med et skriftlig samtykke fra den andre foresatte.

Samtykket kan enten være på papir eller på e-post, og skal vises fram når dere møter til vaksineringen.

Samtykkeskjema

Anbefalt av FHI

Vaksinasjon av barn og unge - FHI 

 • Alle som skal vaksineres må være friske og uten forkjølelsessymptomer.

 

Slik skjedde vaksinasjonen i regi av skolene i september 2021

Detaljert informasjon om tidspunkter for den enkelte klasse og tilsvarende, kommer fra skolen som eleven går på.

Klikk her for dato for den enkelte skole:

Tirsdag 14.09

Tangvall skole 
Sogndalen ungdomsskole

Fredag 17.09

Møvig skole
Vigvoll skole

Mandag 20.09

Grim skole
Samfundet skole 

Tirsdag 21.09

Haumyrheia skole
Havlimyra skole

Onsdag 22.09

Oddemarka skole
Lindebøskauen skole

Torsdag 23.09

Holte skole
Tinntjønn skole
Vedderheia
Finsland skole
Oasen Strømme

Fredag 24.09

Strømme skole
Fiskå skole
Ve skole
Karuss skole
Hellemyr skole

Mandag 27.09

Kristiansand International School
Mottaksskolen
Wilds Minne skole
Lovisenlund skole
Prestheia skole
Odderhei skole
Torridal skole

Tirsdag 28.09

Vardåsen skole
Sjøstrand skole
Rosseland skole
Tunballen skole
Tordeskjoldsgate skole
Solholmen skole
Slettheia skole
Langenes skole
Lunde skole
Flekkerøy skole
Karl Johans Minne skole
Augland skole
Voiebyen skole

Oppsamlingsgrupper

Onsdag 29.9.21

Kringsjå skole
Brattbakken skole
Fagerholt skole
Justvik skole
Mosby oppvekstsenter

Oppsamlingsgrupper

Torsdag 30.9.21

Krossen skole

Utenfor skoletid

Elever som må ha ledsager  og de elever som skal vaksineres og har samtykke fra foresatte, men ikke har anledning til å følge skolens vaksinasjonsdag møter direkte på vaksinasjonssenteret.

Timeavtale er ikke nødvendig.

Følgende dager er satt opp:

 • Mandag 27.9 kl 14.00-15.30
 • Tirsdag 28.9 kl 14.00-15.30
 • Onsdag 29.9 kl 13.00-15.30

Det altså ikke nødvendig å ringe til vaksinetelefonen. Møt bare direkte på vaksinasjonssenteret.

Det trenges samtykke fra begge foresatte, så den foresatte som ikke følger må sende med et skriftlig samtykke enten på papir eller via mail.

Det vil bli satt opp flere tidspunkt utover høsten til de som ennå ikke er fylt 12 år eller hvor foreldre har ombestemt seg og allikevel ønsker at deres barn skal vaksineres.     

Din egen skole vil gi oppdatert lokal informasjon på sine nettsider, og det er til din skole du skal henvende deg med spørsmål om vaksineringen. 

 

Vaksinering er frivillig og gratis.

Regjeringen besluttet at aldersgruppa skal få tilbud om vaksine etter anbefaling fra FHI.

Nøkkelpunkter:

 • Alle må være fylt 12 før de kan vaksineres. Det blir satt opp nye tidspunkt ut over høsten og vinteren. 
 • Ungdommen blir kalt inn gjennom skolene
 • Ungdom som har hatt påvist covid-19 skal ikke ha vaksine
 • Ungdomsskolene begynner, så kombinasjonsskolene, så barneskolene
 • All vaksinering skjer på vaksinasjonssenteret på Sørlandssenteret
 • Vaksineringen skjer i skoletiden
 • Ungdommer kjøres fra skolen i buss til vaksinering
 • Begge foresatte må samtykke til vaksinering
 • Alle som skal vaksineres må være friske og uten forkjølelsessymptomer.
 • Vaksineringen skjer for de flestes del på vaksinasjonssenteret fra 14. september til 29. september. 

Dette gjøres vaksinasjonsdagen

Ha med legitimasjon med bilde.  Utgått pass regnes som gyldig ID i denne sammenhengen.

Dersom eleven ikke har legitimasjon, er det ikke et krav at legitimasjon skaffes til veie i forbindelse med vaksineringen. Det vil alltid være til stede en lærer som kjenner ungdommene godt, og som kan bekrefte identiteten.

Det er likevel viktig at alle som har legitimasjon har det med, slik at identifiseringen går lett og raskt på vaksinasjonssenteret.

Vær ekstra nøye med å spise frokost eller god lunsj denne dagen. Risikoen for å få en reaksjon etter vaksinen er større hvis man har lavt blodsukker.

Punkter for gjennomføring

Den enkelte skole gjennomfører på den måten som er best. Det kan være variasjoner i detaljer. Alle skoler gjennomfører etter dette mønsteret:

 • Elevene kjører i felles buss fra skolen til vaksinasjonssenteret
 • De samles utenfor, får informasjon og slipper inn i små puljer
 • Registrering er første post
 • Vaksinering i egen bås
 • Venting i felles venteareal
 • Ingen får bevege seg inn på senteret eller i restaurant
 • Felles buss tilbake til skolen


Hva hvis?

Hvis ungdommen har hatt påvist covid-19, skal de slik reglene er nå, ikke ha vaksine. Det er besluttet av FHI. Denne beslutningen kan endres senere.

Er ungdommen syk, eller timen av annen grunn ikke passer, møter ungdommen direkte på vaksinasjonssenteret  til oppsatte tidspunkt på ettermiddagen, gjerne sammen med foresatte. Se under overskriften "Følge av foreldre og uten time" ovenfor. 

Unge som skal ha følge av foreldre, får tilbud om vaksinering på egne dager. "Følge av foreldre og uten time" ovenfor. 

Har ungdommen ennå ikke fylt 12, må vaksinering etter gjeldende regler vente til etter fødselsdagen. Det vil bli lagt til rette for vaksinering ut over hsøten og vinteren. 

Lenger oppe på denne siden finner du dato for den enkelte skole. Se skolens hjemmeside for nøyaktig tidspunkt.

Samtykke

Barn som ikke har fylt 16 er ikke helserettslig myndige. Derfor må foresatte samtykke. Det er ikke nok at en av to foresatte samtykker.

Ved uenighet om vaksinering mellom dem som har foreldreansvar, vil ungdommen ikke bli vaksinert.

Begge foresatte må altså samtykke til vaksinasjonen.  Det er et eget skjema som heter IST Samtykke. Informasjon kommer på epost. Avsender av e-posten er IST Medgivande, et svenskeid selskap som skolene bruker til innhenting av samtykke fra foreldrene digitalt, i tillegg til barnehage- og skoleadministrasjon.

Det er kort tid til vaksinasjonen starter, derfor ønsker vi rask tilbakemelding.

Foreløpig har regjeringen sagt det skal gis én dose til personer i denne aldersgruppen. Hvis det blir aktuelt med flere doser, vi foresatte få beskjed. Da blir det i tilfelle anledning til å trekke samtykket til den nye dosen.