Kommunen har ansvar for vaksinasjonsprogrammet. Nær alle innbyggere i alderen 18 - 64 skal kalles inn til vaksinering ved Kristiansand vaksinasjonssenter på Sørlandssenteret.

Sjekk at du har riktig telefonnummer i kontaktregisteret på norge.no.

Plassering i innkallingen

Vaksinasjonssenteret kaller inn til vaksinering på bakgrunn av informasjon i folkeregisteret, lister over helsepersonell, og informasjon tilsendt fra den enkeltes fastlege.

Folkeregisteret gir informasjon om alder og bosted.

Det er informasjon fra fastlegene som avgjør om innbyggeren plasseres i en risikogruppe. Vaksinasjonssenteret har ingen egen informasjon om den enkelte innbyggers helse. Dersom det ikke kommer inn informasjon fra fastlegen, vil innbyggeren vaksineres bare på bakgrunn av alder.

Hvem hører til i risikogruppene?

Det er sentrale myndigheter som definerer risikogruppene. Befolkningen er delt inn i 9 grupper, og det er alder og helsetilstand som bestemmer hvilken gruppe man tilhører.

Helsepersonell er ikke definert som egen risikogruppe, men prioriteres likevel til vaksinering. Inntil 20 % av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten.

Les mer om risikogruppene her.

Hvorfor kalles friske inn før syke?

Det hender at friske personer blir prioritert høyere enn syke på bakgrunn av situasjonen de er i. Det vanligste er at de er helsepersonell.

Enkelte andre personer kan også kalles inn til vaksinering hvis de har arbeid tett mot risikogruppene. Eksempel kan være assistenter. 

Hvorfor kalles noen inn før sin tur?

Det kan være flere grunner til at feil oppstår og personer blir kalt inn før sin tur.

Det er informasjon fra fastlegene som blir brukt når vaksinasjonssenteret kaller inn personer som er i risikogruppene 5, 6 og 7. Vaksinasjonssenteret har ingen egen informasjon om den enkelte innbyggers helse.

Det er en kjent problemstilling at systemene fastlegene bruker til å rapportere til vaksinasjonssenteret henter opp gamle opplysninger. Altså at det oppstår feil i uttrekksprogrammet.

Til tross for nøye manuell kontroll hos fastlege, kan slike feil føre til at en person meldes inn som risikopasient selv om legen ikke har hatt det til hensikt, eller er klar over feilen.

En typisk feil kan være at alvorlighetsgraden for en tilstand. Det kan for eksempel føre til at en mild astma kommer frem som alvorlig astma, og dermed fører til at man blir oppfattet som risikopasient. En annen typisk feil er at en gammel tilstand, og som man kanskje er frisk fra, registreres som aktuell.

Det har vært en stor og utfordrende oppgave for legesentrene å lage lister over risikopasienter.

Hva skjer når noen kalles inn før sin tur?

I utgangspunktet kan vedkommende innbygger bruke innkallingen og ta vaksinen om det er ønskelig. Innbyggeren kan også ringe kommunens vaksinetelefon og be om å få bytte.

Hvordan kan en sjekke sin egen prioritering?

I utgangspunktet har vi ikke anledning til å ta imot slike henvendelser. Kommunen oppdaterer informasjon på nettsidene om hvilke grupper som for tiden vaksineres, og hvilke grupper som står for tur.

Vaksinetall

Per nå er gruppe 1 og 2 ferdig vaksinert med to doser. Etter hvert som grupper blir ferdig vaksinert, vil dette også komme frem på nettsiden nevnt rett over.

Er du i en gruppe som er ferdig vaksinert og ikke har fått innkalling, må du ringe vaksinetelefonen 38 07 50 00, tastevalg 6.

Dersom du har fastlege i en annen kommune, og er i tvil om din informasjon er sendt inn, kan du selv sjekke med fastlegen. Dette er bare aktuelt dersom du er i en risikogruppe. Hvis du skal vaksineres på bakgrunn av alder, så er denne informasjonen tilgjengelig gjennom folkeregisteret.

Hva gjør vaksinasjonssenteret for å sjekke listene?

Helseopplysninger er underlagt svært streng lovregulering. I utgangspunktet skal derfor ikke kommunen gjøre undersøkelser eller stille spørsmål ved en innbyggers plassering på lista.

Vaksinasjonssenteret forholder seg til den informasjonen som foreligger i fastlegenes lister.