Slik foregår vaksineringen

Slik ser det ut på vaksinasjonssenteret. Inngang til venstre, pulter for registrering nærmest, båser for vaksinering i midten av rommet og venteområde bak. Grafikk vaksinasjonssenteret: Tress Design

Før vaksineringen

Koronavaksinasjon er gratis og frivillig. Alle som kan ta vaksinen, anbefales å ta den.

Nær alle innbyggere i alderen 18 til og med 64 skal vaksineres på Kristiansand vaksinasjonssenter ved siden av McDonald's Sørlandssenteret.

Alle fra 65 år og eldre vaksineres som hovedregel av fastlege eller på sykehjem/botilbud. Fastlegene kaller inn og gi sine egne pasienter informasjon om hva de skal gjøre. 

Dersom en fastlege ikke har kapasitet eller av andre grunner ikke kan vaksinere pasienter fra 65 år og eldre, sørger kommunen for innkalling og vaksinering. 

Hovedregelen for deg som skal vaksineres av kommunen, er at du får en SMS 3- 5 dager før din time. Men hvis vaksinasjonssenteret får indikasjon på at det kommer mye vaksine frem i tid, kaller de inn flere med lengre varsel.

Dessuten hender det at de kaller inn med kort varsel hvis det blir ledige timer på grunn av avbestillinger og lignende.

Du trenger ikke å ta kontakt med kommunen for å registrere deg eller sette deg på venteliste.  

Husk å bekrefte timen du får på sms innen 24 timer. Hvis du ikke bekrefter timen innen fristen, mister du timen. Da tar vi kontakt igjen per brev.  

Du bør sjekke at du har riktig telefonnummer i kontaktregisteret på norge.no.

I smsen får du vite når du skal møte opp. Det er også en mulighet for deg til å utsette timen dersom det er nødvendig.

Unntak for hovedregelen gjelder personer over 65 som bor i Kristiansand, men har fastlege i annen kommune. Les mer under "Jeg har ikke fastlege i Kristiansand". 

På vaksinasjonsdagen

Du passer på at du har med deg legitimasjon. 

På vaksinasjonsdagen møter du opp presis på tidspunktet du har fått oppgitt. Vi har ikke plass til at mange skal komme før tida, og vi har ikke alltid anledning til å vente hvis du blir for sen.

Vaksinen settes i overarmen, så ta på en kortermet overdel denne dagen.

Bare i spesielle tilfeller kan du ha med deg noen inn til vaksinering.

Inne på vaksinasjonssenteret 

Du går inn dørene til vaksinasjonssenteret kort før du har din avtale. 

Du blir vist inn til registrering, og venter nær registreringen til du blir vist inn i et ledig avlukke der du får din vaksine.  

Vaksineringen blir registrert på ditt navn. Du blir tildelt time til andre dose rett etter vaksinering. 

Så skal du være i et venteområde i 20 minutter før du kan forlate vaksinasjonssenteret. Årsaken er at i sjeldne tilfeller kan allergiske reaksjoner forekomme.  Vi regner med at det skal ta om lag 25 minutter fra registrering til du har fått vaksinen og kan forlate vaksinasjonssenteret.     

Dersom du er syk på dagen du skal vaksineres, må du få kontakte kommunens vaksinetelefon på 38 07 50 00, tastevalg 6. 

Etter vaksinering

Selv om du er vaksinert, må du fortsatt følge gjeldende smittevernregler som alle andre.  

De fleste vaksinerte føler ubehag eller smerte på stikkstedet. Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. De fleste bivirkningene oppstår de første dagene etter vaksinering og går over i løpet av et par dager.  

Bivirkninger er sjeldnere blant eldre enn hos yngre voksne. Dersom du etter vaksinering opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte fastlegen din eller annet helsepersonell for vurdering og råd. 

Ring legevakten på 116 117 dersom fastlegen ikke har åpent og du ikke kan vente.  Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via skjema på helsenorge.no.