Vi sender sms med innkalling, så det er lurt å sjekke om rett mobilnummer er registrert på deg. Sjekk det her!