Reserveliste for koronavaksine

Kristiansand kommune har en liste over innbyggere som kan komme på kort varsel i tilfelle vaksinasjonssenteret på Sørlandssenteret har ekstra vaksiner. Disse har kort holdbarhet og det er viktig for oss at ingen vaksiner går til spille.

Reservelisten er nå åpen for alle som er 18 år eller eldre, eller som fyller 18 i år.

Personer som allerede har fått time til vaksinering henstilles til å ikke sette seg på listen.

Vi vil sende melding eller ringe deg dersom vi får mulighet til å gi deg tilbud om vaksine. Du beholder din plass i det ordinære vaksineprogrammet inntil du eventuelt får vaksinen.

Vaksinasjonssenteret ligger ved siden av McDonald's på Sørlandssenteret.

For å stå på reserveliste for koronavaksine må du:

  • Være folkeregistrert og bo i Kristiansand kommune
  • Være klar til vaksinering i løpet av maks 60 minutter i tidsrommet 15.00 - 19.00, mandag - fredag  
  • Fylle 18 i år eller allerede være 18 eller eldre
  • Ikke allerede har fått første dose vaksine
  • Ikke tidligere har fått en alvorlig reaksjon på vaksine

Hvis du ikke fyller alle fem kriteriene ovenfor, kan du ikke stå på listen. Dersom du er for ung til å stå på listen, venter du til reservelisten utvides til å omfatte din aldersgruppe. 

Dette må du vite:

  • Du beholder din plass i den vanlige prioriteringslista for vaksine selv om du setter deg på reservelisten
  • Informasjonen du oppgir blir kontrollert mot offentlige registre
  • Du må vise legitimasjon når du kommer til vaksinering
  • Vi ringer deg eller sender melding hvis vi har vaksine til deg. Du må reagere umiddelbart. 

Ikke ring til kommunen for å sette deg på liste. Du skriver deg på selv. 

Klikk her for å skrive deg på