Ulike grupper

Det er sentrale myndigheter som beslutter prioriteringen, altså rekkefølgen, og hvilke grupper som skal få vaksinen. De beslutter også hvilke sykdommer/tilstander som er definert som medisinske risikogrupper. 

Kristiansand kommune følger opp retningslinjer i det nasjonale vaksineprogrammet.   

Prioriteringene og vurderingene kan endres. Les mer om gjeldende prioriteringer.  

Når kan de ulike gruppene forvente å få vaksinen? Kristiansand kommune ventes i all hovedsak å følge scenariet som er satt opp av FHI.

1. Beboere i sykehjem       

Kristiansand kommune er ferdig med andre dose på sykehjem, og nye beboere som skal ha vaksinen får den fortløpende. Det er om lag 700 innbyggere i denne gruppa. 

Gjennomført periode for vaksinering 1. dose

Januar 2021

Periode for vaksinering 2.dose

Januar/februar 2021

Hvem vaksinerer

Personell på sykehjemmene

Vaksinesteder

Sykehjemmene

Innkalling/invitasjon til vaksinering

Gis direkte til den enkelte

2. Alder 85 år og eldre

Gruppa er fullvaksinert. Det er om lag 2 000 innbyggere i denne gruppa.

 Periode for vaksinering 1. dose

Januar - februar 2021

Periode for vaksinering 2.dose

Februar - mars 2021

Hvem vaksinerer

Fastleger

Vaksinesteder

Fastlegekontor

Innkalling/invitasjon til vaksinering

Brev/SMS/telefon fra fastlege

3. Alder 75 - 84 år

Gruppa er  fullvaksinert. Det er om lag 6 000 innbyggere i denne gruppa. 

Periode for vaksinering 1. dose

Februar, mars, april

Periode for vaksinering 2.dose

Mars, april, mai

Hvem vaksinerer

I hovedsak fastlege

Vaksinesteder

 I hovedsak fastlege

Innkalling/invitasjon til vaksinering

I hovedsak telefon/sms eller brev fra fastlege

4. Alder 65 - 74 år og enkelte personer med høy risiko 18 - 64 år 

Vaksineringen av denne gruppa startet i uke 13. (29. mars - 4. april). Fra 14. juni regnes gruppa som fullvaksinert. Det er om lag 13 000 personer i gruppa.

Sykdommer/tilstander som gir høy risiko.

Periode for vaksinering 1. dose

 April og mai

Periode for vaksinering 2.dose Mai og juni
Hvem vaksinerer

 I hovedsak fastlege*

Vaksinesteder

 I hovedsak fastlege*

Innkalling/invitasjon til vaksinering

I hovedsak telefon/sms eller brev fra fastlege

* Kapasiteten på det enkelte fastlegekontor varierer. Dersom det blir levert mange vaksiner på en gang kan kapasiteten overskrides. I slike tilfeller vil personer vaksineres ved Kristiansand vaksinasjonssenter.

5. Alder 55–64 år med underliggende sykdom/tilstand

Vaksinering av denne gruppa startet i uke 17. (26.april - 2. mai). Gruppa regnes etter uke 24 som fullvaksinert. Det er om lag 4 900 innbyggere i denne gruppa.

Periode for vaksinering 1. dose

April, mai

Periode for vaksinering 2.dose

Juni

Hvem vaksinerer

Kommunen med få unntak*

Vaksinesteder

Vaksinasjonssenteret i Sørlandsparken*

Innkalling/invitasjon til vaksinering

Invitasjon på sms/telefon/brev

*Enkelte pasienter i alderen 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp, hører til i prioriteringsgruppe 4. Disse skal vaksineres hos fastlege.  
Sykdommer/tilstander som gir høy risiko, og sykdommer/tilstander som telles med som "underliggende" finner du under "Risikogrupper" på FHIs nettside.

6. Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand

 Vaksinering av denne gruppen startet i uke 18. Alle har fått første dose per uke 22 (31. mai - 6. juni). Det er om lag 3 700 innbyggere i denne gruppa.

Antatt periode for vaksinering 1. dose Uke 18 (3. - 9. mai).
Antatt periode for vaksinering 2.dose

Etter 6 uker. 

Hvem vaksinerer

Kommunen med få unntak*

Vaksinesteder

Vaksinasjonssenteret i Sørlandsparken*

Innkalling/invitasjon til vaksinering

 Invitasjon på sms/telefon/brev

*Enkelte pasienter i alderen 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp, hører til i prioriteringsgruppe 4. Disse skal vaksineres hos fastlege. 
Sykdommer/tilstander som gir høy risiko, og sykdommer/tilstander som telles med som "underliggende" finner du under "Risikogrupper" på FHIs nettside.

7. Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand

Alle i gruppa har fått første dose per uke 23 (7. juni - 13. juni). Det er om lag 5 200 innbyggere i denne gruppa. 

Antatt periode for vaksinering 1. dose Fullført uke 23
Antatt periode for vaksinering 2.dose

 Etter 6 uker. 

Hvem vaksinerer  Kommunen med få unntak*
Vaksinesteder

Vaksinasjonssenteret i Sørlandsparken*

Innkalling/invitasjon til vaksinering

 Invitasjon på sms/telefon/brev

*Enkelte pasienter i alderen 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp, hører til i prioriteringsgruppe 4. Disse skal vaksineres hos fastlege. 
Sykdommer/tilstander som gir høy risiko, og sykdommer/tilstander som telles med som "underliggende" finner du under "Risikogrupper" på FHIs nettside.

8. Alder 55–64 år

Alle i gruppa har fått første dose per uke 24. Det er om lag 6 600 innbyggere i denne gruppa. 

Periode for vaksinering 1. dose

 Juni 

Antatt periode for vaksinering 2.dose

Varierer - de fleste etter 12 uker

Hvem vaksinerer

Kommunen med få unntak*

Vaksinesteder

Vaksinasjonssenteret i Sørlandsparken*

Innkalling/invitasjon til vaksinering

Ikke avklart 

*Enkelte pasienter i alderen 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp, hører til i prioriteringsgruppe 4. Disse skal vaksineres hos fastlege. 

9. Alder 45 - 54 år

Oppstart av vaksinering er uke 25, altså 21. - 27. juni. Det er om lag 9 700 personer i denne gruppa. 

Antatt periode for vaksinering 1. dose Start uke 25 - 21. juni til 27. juni.
Antatt periode for vaksinering 2.dose

12 uker etter første dose

Hvem vaksinerer

Kommunen med få unntak*

Vaksinesteder

Vaksinasjonssenteret i Sørlandsparken*

Innkalling/invitasjon til vaksinering

Ikke avklart

*Enkelte pasienter i alderen 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp, hører til i prioriteringsgruppe 4. Disse skal vaksineres hos fastlege. 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

Oppstart er uke 26, altså 5. - 11. juli. Det er 14 700 personer i denne gruppa. 

Periode for vaksinering 1. dose

Fra uke 26, altså 5. - 11. juli. 

Antatt periode for vaksinering 2.dose

12 uker etter første dose. 

Hvem vaksinerer

Kommunen med få unntak*

Vaksinesteder

Vaksinasjonssenteret i Sørlandsparken*

Innkalling/invitasjon til vaksinering

Ikke avklart

 

11. Alder 25 - 39 år

Det er 18 700 personer i denne gruppa. 

Antatt periode for vaksinering 1. dose

Ikke avklart. Trolig oppstart i slutten av juli. 

Antatt periode for vaksinering 2.dose

12 uker etter første dose. 

Hvem vaksinerer

Kommunen med få unntak*

Vaksinesteder

Vaksinasjonssenteret i Sørlandsparken*

Innkalling/invitasjon til vaksinering

Ikke avklart

Når kan jeg få vaksinen - FHI?

FHI har publisert en nettside der de sier litt om når vaksinen forventes til ulike grupper. Vaksineringen i Kristiansand er helt avhengig av leveranse av vaksine fra sentrale myndigheter. 

Helsepersonell   

2500 ansatte helsepersonell i kommunen skal vaksineres. Inntil 10 prosent av vaksinedosene kan brukes på helsepersonell.

Kristiansand kommune administrerer vaksineringen av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Det inkluderer helsepersonellet i kommunen og fastleger og personell ved fastlegekontorene.

Ytterligere helsepersonellgrupper som prioriteres for vaksinering etter utvidede kriterier fra FHI 02.06:

• Tannhelsetjenesten, som arbeider med aerosolgenererende prosedyrer.
• Resterende ansatte i Livsmestring som har pasient-nær kontakt.
• Resterende personell i gruppe 13; legespesialister, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Det omfatter ikke helsepersonell på sykehus. Sykehuset vaksinerer egne ansatte. 

Se prioriteringslista