Kristiansand vaksinasjonssenter

Kart vaksinasjonssenter

  • Nær alle innbyggere i alderen 18 til og med 64 skal vaksineres på Kristiansand vaksinasjonssenter. Det ligger ved siden av McDonald's Sørlandssenteret.
  • Alle fra 65 år og eldre vaksineres som hovedregel av fastlege eller på sykehjem/botilbud. Kommunen sørger for innkalling og vaksinering av dem som ikke fastlegene har kapasitet til å vaksinere. 
Finn frem på Sørlandssenteret

Beliggenhet på Sørlandssenteret, inngang A ved siden av McDonald's Sørlandssenteret på gateplan. Gå inn inngang A og rett frem, så finner du Kristiansand vaksinasjonssenter

Anbefalt parkering:
På parkeringsplass utenfor Sørlandssenteret ved inngang A (gateplan).
I parkeringshus i nærheten av inngang A- innkjøring fra gateplan

Buss:
Nærmeste stoppested heter "Sørlandssenteret øst", og er tett på inngangen. 

Telefon:

Vaksinetelefonen: 38 07 50 00 - tastevalg 6

Besøksadresse:
Kristiansand vaksinasjonssenter
Sørlandssenteret
Barstølveien 35
4636 Kristiansand

 

 

Grafisk fremstilling av vaksinasjonssenteret med inngang, registrering, vaksinasjonsbåser og venteområde

Inngangspartiet inngang A.