Jobbe i utlandet?

Skal du jobbe i utlandet?  Da kan i noen tilfeller intervallet mellom dosene forkortes slik at du rekker å få begge før du reiser.

Hvis personer som skal oppholde seg utenlands får vesentlig lenger intervall enn 12 uker mellom dose 1 og 2, kan det gis kortere intervall (før utreise). Med "vesentlig lengre" forstås det som mer enn 14 uker.

Dokumentasjon/arbeidsavtale må kunne fremvises.

Kontakt vaksinetelefonen – 38075000 og få time til vaksinering.