The following applies to all pages within the Kristiansand kommune webpages: You can use the "Language" menu in the top navigation bar to translate to another language. If you are using a mobile device or tablet, you will find the language button in the "hamburger menu", the three lines in the top right hand corner.

Kommunen har laget mange informasjonsfilm om vaksinasjonsprosess, og har også lagt ut videoer fra informasjonsmøter om vaksine og korona på forskjellige språk. Disse finner du her:

Vaksinasjoninformasjon i Kristiansand - Video

 

Vaccination Centre in Sørlandsparken

Kristiansand vaksinasjonssenter

Kort om vaksinering i Kristiansand

Arabisk   
Engelsk   
Fransk   
Polsk     
Somali   
Sorani   
Tigrinja     
Tyrkisk  

Til deg som er vaksinert

Arabisk - Til deg som er vaksinert    
Engelsk - Til deg som er vaksinert   
Fransk Til deg som er vaksinert     
Polsk - Til deg som er vaksinert     
Sorani - Til deg som er vaksinert     
Tigrinja - Til deg som er vaksinert   
Tyrkisk -Til deg som er vaksinert      
Somali -Til deg som er vaksinert