Informasjon om vaksinene

I Kristiansands vaksinasjonsprogram brukes vaksinen fra produsentene Pfizer/BioNTech, også kalt Comirnaty, vaksinen fra Moderna  som også er kalt Spikevax, og i noen grad Nuvaxovid fra Novavax 

Vaksinene fra Pfizer/BioNTech og fra Moderna er mRNA-vaksiner, og baserer seg på den samme teknologien. De er svært like i hvordan de er bygget opp og fungerer. De vurderes som likeverdige og FHI anbefaler å kombinere de to vaksinene der dette er praktisk for å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet.

I Norge tilbys barn og unge bare koronavaksinen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer. Dette er for å minimere risikoen for sjeldne bivirkninger i form av hjertebetennelse. Det er også den av koronavaksinene det er mest erfaring med hos barn. Comirnaty er godkjent fra 5 år og oppover og aldersgruppen 5-11 år får en tilpasset barnedosering.

Koronavaksinen Nuvaxovid fra Novavax er en proteinbasert vaksine og bygger på en mer tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinene og er godkjent til bruk fra 18 års alder. Det er ikke  grunnlag for å foretrekke Novavax vaksinen framfor mRNA-vaksiner, men den er aktuell for dem som ikke ønsker eller de få som ikke anbefales mRNA – vaksine.

Les mer vaksinene her