Etterregistrering av vaksine

Du kan få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet hvis de er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Det betyr at du kan få dem i ditt norske koronasertifikat. 

Personer med norsk fødselsnummer eller d-nummer kan nå oppsøke enten fastlege, kommunehelsetjenesten eller privat helsetjeneste for å dokumentere vaksinasjon, og få registrert denne i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK.

Hvis du velger å kontakte kommunehelsetjenesten, husk: 

Du kontakter altså ikke vaksinasjonssenteret i Sørlandsparken, og du ringer ikke vaksinetelefonen.

Du ringer vaksinasjonskontoret som ligger i Gyldengården i Gyldenløvesgate 23. Telefonnummeret er 38 07 57 07

Dokumentasjon kreves. 

Det er fastlege, kommunehelsetjenesten eller den private helsetjenesten som vil vurdere om dokumentasjonen er god nok.

Dokumentasjonen må minst inneholde alle variabler som er obligatoriske i innmeldingen til SYSVAK: Identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og vaksine. Dokumentasjonen bør også inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel.

Les mer her