Barn 6 mnd til 4 år med alvorlig grunnsykdom

Barn i alderen 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter en legevurdering av hvert enkelt barn.

Folkehelseinstituttet mener svært få barn i alderen 6 måneder - 4 år har behov for vaksine mot covid-19, men at det kan være enkelte barn med alvorlig grunnsykdom som kan ha nytte av vaksinen.

Dette skal i så fall skje etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet.

Anbefalingen om å tilby vaksinen gjelder dermed ikke hele gruppen av barn i denne alderen med alvorlig grunnsykdom. 

Foreldre/foresatte for barn i alderen 6 måneder til 4 år med alvorlig grunnsykdom kan derfor:

 • Kontakte en lege som kjenner barnet og få en vurdering
 • Dersom legen vurderer at barnet kan vaksineres, må legen lage en skriftlig bekreftelse på dette som foreldre/foresatte tar med til vaksinering
 • Foreldre/foresatte må avtale time til vaksinering på vaksinasjonssenteret i Kvadraturen. Avtal time i epost til leder av vaksinasjonssenteret Kjersti Jortveit.

Grunnsykdommer hos barn i alderen 6 måneder - 4 år som gjør at koronavaksine kan vurderes (samme liste som for 5-11 år) er som følger:

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer- sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom.