Barn 5 - 11 år uten alvorlig grunnsykdom

Barn 5-11 år uten alvorlig grunnsykdom kan vaksineres med 1 eller 2 doser dersom foresatte ønsker det.

For vaksinering av barn i aldersgruppen med alvorlig grunnsykdom, se egen informasjon.

De kan komme på drop-in eller bestille time på vaksinetelefonen 38 07 50 00 - tastevalg 6. 

Det er ikke mulig å bestille time på helsenorge.no til barn i alderen 5 – 11 år.

Ved felles foreldreansvar må begge foreldre samtykke til vaksinasjon, siden barnet er under 16 år.

Ha med legitimasjon når du skal vaksineres

Samtykkeskjema   

Informasjon fra FHI om vaksinering av barn og unge.