Scenariobank

Her finner du en oversikt over ferdige scenarier og undervisningspakker med månedens tema

Alle scenarier, samt månedens tema vil ligge tilgjengelig i Word-format.

På den måten kan de bearbeides og tilpasses etter ønskede læringsmål for å treffe behovet på den enkelte arbeidsplass best mulig.

Scenarier

Habilitering - Beslutningsstøtte (I) v.2206

Habilitering - Beslutningsstøtte (II) v.2206

Habilitering - Beslutningsstøtte og ernæring v.2206

Habilitering - NEWS2 og forebyggende kommunikasjon v.2206

Habilitering - Utfordrende atferd v.2206

Hjemmetjenester - v.2206

Hjemmetjenester - Observasjonskompetanse v.2206

Omsorgssenter - Observasjonskompetanse v.2206

 

Scenarier til Forhåndssamtaler

Forhåndssamtale i hjemmesykepleien

Forhåndssamtale med pasient og pårørende på korttidsavdeling

Forhåndssamtale med pårørende i sykehjem

Scenario gyldne øyeblikk

Scenariomal

Månedens tema

Observasjonskompetanse v.2206

Forhåndssamtale v.2206

Lindrende behandling og omsorg for døende v.2207

Diabetes v.2207

Kols v.2208

Observasjonskompetanse

 

Kontaktinformasjon

Koordinator for Simuleringssenteret

Richard Hardeland Skåra
E-post   
Mobil 904 08 801
Sentralbord 38 07 50 00 

Besøksadresse etter avtale:

Kongens senter, 2. etasje
Dronningens gate 42
Kristiansand