Forbedring av Inn- og Utskrivning

I 2017 ble det laget mal for innleggelsesrapport og utskrivningsrapport i samarbeid med kommuner på Agder og SSHF med alle tre sykehuslokalisasjoner.

Arbeidspakke 1 er en direkte videreføring fra gode pasientforløp. I 2017 ble det laget mal for innleggelsesrapport og utskrivningsrapport i samarbeid med kommuner på Agder og SSHF med alle tre sykehuslokalisasjoner.

Arbeidet i prosjektet går ut på å hjelpe kommuner i Agder implementere innleggelsesmal og/eller forbedre etterlevelse av malen dersom den allerede er implementert. Målinger gjort i 2017 viser at sykehuset var mer fornøyd med innleggelsesrapporten når malen ble brukt enn når den ikke ble brukt. Når den ikke ble brukt ble det mye merarbeid for sykepleiere på sykehuset med flere e-meldinger og telefoner til kommunehelsetjenesten.

I arbeidspakken er det laget mal for vurdering av kvalitet i innleggelsesrapporten. Vi tilbyr kommunene veiledning i måling av kvalitet i innleggelsesrapporten og deretter 30 minutters undervisning. Oppfølging etter 6 måneder med ny måling og undervisning ved behov.

Se også nettsidene til Utviklingssenteret Agder Øst

Ta kontakt med Merethe A. Land eller USHT kontaktperson for din kommune, dersom du at vi skal komme til din kommune.

Merethe A. Land, delprosjektleder, Utviklingssenteret Agder Øst, Merethe.A.Land@grimstad.kommune.no