Utlysning av samarbeidsmidler

Universitetet i Agder, SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder lyser ut samarbeidsmidler til prosjekter for oppfølging av studenter i klinisk praksis

Det lyses ut prosjektstøtte til inntil 4 prosjekter av 80 000 kroner.


Målet med prosjektstøtten er:

• Sikre at studentene opplever sammenheng mellom teori og praksis.
• Styrke samarbeidet om studentene sin kliniske praksis.
• Skape merverdi utover det UiA, SSHF og kommunehelsetjenesten bidrar med i dag.


I prosjektsøknaden (se eget skjema) må det beskrives hvilke tiltak som skal iverksettes og hvordan dette skal organiseres. Det er viktig at det fremkommer hvem som er ansvarlig for prosjektet og det må legges ved et budsjett som viser hva summen på 80 000 kroner skal brukes til.

Midlene vil bli prioritert til prosjekter som viser til en økning i antall praksisplasser ved SSHF og i kommunehelsetjenesten.

Det kan søkes om dekning av blant annet lønnsmidler, utgifter til utstyr og
teknisk/administrativ støtte.


Viktige datoer:

Søknadsfrist er 6. desember 2020.
Informasjon om hvilke prosjekter som får støtte, innen 15. desember 2020.

Spørsmål om søknadsprosess kan rettes til:
Førstekonsulent Irene Gundersen, epost: irene.gundersen@uia.no