Simulerer på smittevernsrutiner ved covid-19

For at personalet skal være trygge på smittevernrutiner er det ved Bispegra omsorgssenter i Kristiansand satt i gang simulering i smittevern ved covid-19.

De fire sykepleiere som har fått ansvar for å gjennomføre treningene, skal undervise alle 102 ansatte i smittevernsrutiner på mindre enn to uker. De simulerer på smitteisolering av rom, pasient i isolasjon og bruk av smitteutstyr.

Bildet: Helsefagarbeider Yorusalem Kebreab Teweldebrhan. Foto: Kristine Huver

Avdelingsleder Kristine Huver sier at:

- Dette var nødvendig å starte med så raskt som mulig. Personalet er kjente med eksisterende smittevernsrutiner, men hadde behov for oppfriskning og å trygges i å utføre smittevernrutinene riktig. 

Huver sier også at de er opptatt av å få gode ideer til forbedringsarbeid fra andre. Derfor har de hentet inspirasjon fra Grimtunet omsorgssenter som også ligger i Kristiansand, til å gjennomføre simuleringene. I tillegg til simulering, har Grimtunet også laget film som viser hvordan man tar på og av smittevernutstyr. På Bispegra omsorgssenter ser de ansatte filmen før simuleringen starter.

Bildet: Sykepleier Monika Mikolajczyk og helsefagarbeider Yorusalem Kebreab Teweldebrhan i gang med å ta på smittefrakk. Foto: Kristine Huver

Simulering er en læringsmetode hvor deltakere trener på både kunnskap og ferdigheter ved å etterligne realistiske situasjoner som kan oppstå. Simulering deles oftest i tre deler, briefing, gjennomføring av scenario og debriefing[1]. Ved briefing får deltakerne ved Bispegra vite at de skal inn i et rom hvor det enten er mistenkt eller påvist smitte med Covid-19. Hva gjør du da? Så kjøres selve scenariet, hvor deltakerne skal sørge for at det er rene soner i rommet, velge riktig smittevernutstyr og så videre. Til slutt er det en slags debriefing hvor deltakerne reflekterer over det de har gjennomgått på simuleringen. Spørsmål fra ansatte som ‘Hva skjer med meg om jeg blir smittet?’, 'Hva kan jeg selv gjøre selv for å være trygg på jobb?’, og andre bekymringer kommer da ofte frem. Ved å trene på denne måten hjelper det personalet til å bli tryggere og mer bevisste når de går inn på rom med smitte, og at de er riktig beskyttet. Når man har simulert en situasjon, vil man lettere kunne følge prosedyren man har lært, når det skjer i virkeligheten.   Med et stort hus som rommer 64 beboere er det mange ansatte ved Bispegra. Simuleringene startet 6. april har foregått over påsken, er først gjennomført for alle ansatte 17. april. Da har det vært en times simuleringer i dagvakter, kveldsvakter, helg og helligdager hvor det maksimum kan være fire deltakere hver gang.   

Bildene: Smitteverntrallene som var i bruk fra før, er oppgradert til Covid-19 standard; Rutiner for smittevern ligger oppdatert og lett tilgjengelig i permene. Foto: Kristine Huver

- Dette er en verdifull innsats fordi det gjør de ansatte trygge i å utføre smittevernet riktig, og at rutinen blir overholdt. Det gjør det også trygt for beboerne, at de vet vi gjør alt vi kan for at de og vi skal være trygge. - sier Kristine Huver, som på det varmeste anbefaler simulering som læringsmetode å heve kompetanse i smittevern.  

 

Ellida G. Henriksen

USHT Agder (Vest)

 

[1] Briefing: tildele roller, gå gjennom utstyr, diskutere læringsmål; Scenario: realistisk etterlignet situasjon, dette er selve simuleringen; Debrifing: strukturert samtale, refleksjon