Lindring til pasienter med Covid 19

Mange av våre beboere på sykehjem, i boliger og brukere i hjemmetjenesten er sårbare og befinner seg i risikogruppen hvis de skulle bli syke med covid-19.

Det er dermed viktig at vi vet hvilke symptomer vi kan forvente oss, hvordan sykdomsbildet raskt kan utvikle seg og ikke minst hvordan vi på best mulig måte kan bidra til å lindre deres plager. Hvis sykdommen skulle bli livstruende for denne gruppen er det viktig å kunne tilby god, lindrende behandling der brukeren befinner seg. Det er også viktig å være spesielt oppmerksom på utfordringene ved at pasientene er isolert fra sine nærmeste pårørende og på hvilken måte man best kan involvere de pårørende.

Power point presentasjon:
Presentasjon om Lindring av Covid-19 pasienter av Cathrine Humlen Ruud

E-lærings kurs:
Palliasjon ved Covid-19 i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, Aldring og helse - tid: ca 2. timer

Mer om lindring som fagområde 

Fagkoordinator lindring

Cathrine Humlen Ruud, kreftsykepleier, 95283695