Fra TILT til NEWS2

USHT i Agder (avdeling øst og vest) gikk sammen om å utarbeide en digital opplæringspakke for implementering av NEWS2. I mai ble denne distribuert til kommunene i Agder. I denne artikkelen deler en bolig sine erfaringer.

I forrige nyhetsbrev skrev vi om samarbeidet mellom Primærhelseteamet ved Sørlandsparken legesenter og Kristiansand kommune når et bofellesskap ble rammet av korona. I den påfølgende evalueringen løftes observasjonskompetansen til personalet frem som en viktig og avgjørende kompetanse. Denne kompetansen fremheves også i Helsedirektoratets nasjonale veileder Koronavirus -beslutninger og anbefalinger, punkt 10.2.2 - observasjonskompetanse.
 
USHT i Agder (avdeling øst og vest) gikk sammen om å utarbeide en digital opplæringspakke for implementering av NEWS2. I mai ble denne distribuert til kommunene i Agder. NEWS2 er et internasjonalt systematisk scoringssystem der hensikten er å identifisere alvorlig/livstruende sykdom tidlig i sykdomsforløpet, samt gi helsepersonell beslutningsstøtte i uavklarte situasjoner.  
 

Kristiansand kommune besluttet å gå over fra TILT til NEWS2


Kristiansand kommune besluttet å gå over fra TILT til NEWS2, og tjenester som ikke hadde brukt verktøyet før, ønsket å ta det i bruk. Det ble bestemt at alle pasienter med vedtak om helseoppfølging, skulle få tilbud om en NEWS2-scoring. Dette for å journalføre pasientens normalverdier i habituell tilstand. I Habilitering voksne vest, som i hovedsak gir tjenester til voksne personer med utviklingshemming, ble det lagt ned en stor innsats fra personalet og gjennomført NEWS2-scoring av 233 brukere - 91,7% av totalt antall brukere.  

Erfaringer ved bruk av NEWS2

USHT er blitt kjent med flere historier hvor personalet, med begeistring, har fortalt om nytteverdien av NEWS2.
Et eksempel er en bruker som i det siste har sovet dårlig om natten og personalet er enige om at endringen i atferd minner om tidligere episoder hvor bruker har hatt behov for medikamentell behandling for sin maniske lidelse. Personalet er enige om å ringe legen for medikamentell behandling, men før de ringer beslutter de å ta en NEWS2-scoring. Beboer har ikke feber, men scorer tydelig utenfor normalverdien på andre målinger. Personalet tar kontakt med legen og etter konsultasjonen hos legen får beboer en antibiotikakur for påvist infeksjon. Ved hjelp av opplæring og bruk av NEWS2 unngikk en her feilbehandling og unødvendig lidelse hos bruker.