Nysgjerrig på forbedringsarbeid?

Nå har Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT Agder vest) utvidet tilbudet av basiskompetanse. Det nyeste tilskuddet er modulen om Forbedringsmetodikk.

 

 

De som deltar i modulen Forbedringsmetodikk vil lære om hvorfor det er viktig å ha kompetanse om forbedring, og kjenne til hvordan man kan benytte metoder og verktøy til å jobbe systematisk med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.  

Modulen varer 2 timer og det anbefales å gjøre seg kjent med blant annet Forbedringsspillet, Forbedringsguiden og hjemmesiden I trygge hender 24-7 før undervisningen starter. Forbedringsspillet har USHT Agder (vest) utarbeidet sammen med Helsedirektoratet, og er en gøy måte å spille seg til grunnleggende forbedringskompetanse.    

imagef6ui.pngimage010x.png

Foto: USHT Agder vest

Målgruppen er medarbeidere i Helse og Mestring som skal jobbe med forbedring på arbeidsplassen. Visjonen med undervisningsmodulen er at medarbeidere får kompetanse i pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, og bruker kompetansen aktivt i arbeidshverdagen for å gjøre tjenestene trygge for brukerne. De skal jobbe med et konkret forbedringstiltak i undervisningen. Leder må også gjerne være med på undervisningen!  

Er du leder og ble fristet til å bestille undervisning? Les gjennom informasjon her, så bestill modul i kvalitetssystemet (under 'opplæring og kompetanse').

Hvis du har spørsmål om modulen, forbedring eller hvordan du kan bruke forbedring på din arbeidsplass – ikke nøl med å ta kontakt til Ellida Grøsle Henriksen på mail eller telefon: 46941569.

Er du ikke kjent med basiskompetanse, kan du lese mer om det her.