Overgang fra TILT til NEWS2 i Flekkefjord

I forbindelse med Korona pandemien påpekte kommunelegen i Flekkefjord at vi måtte ta i bruk NEWS2 med en gang. En så det som hensiktsmessig at en snakket samme språk som sykehuset hvis det skulle bli stor pågang med pasienter.  Det var flere som tvilte litt på om det var rett å sette i gang dette midt i en krise.

Marie Solvik, samhandlingskoordinator for Helsenettverk Lister, forteller fra vårens erfaringer. Det var omorganisering og smittevernopplæring som stod på for fullt. USHT ble kontaktet og de sendte oss informasjon og lenker vi kunne bruke. Prosedyrene ble omskrevet og kvalitetssikret av en sykepleier ved sykehjemmet og en sykepleier fra hjemmesykepleien. Alle ansatte fikk mail om å beskjed om å ta NEWS2 e-læringskurs og de som var vant med TILT fra før hadde ikke behov for mer opplæring enn dette. Tjenestetorget på rådhuset klippet og laminerte kort mellom telefoner og andre oppgaver. I løpet av en god uke var det hele gjort.  

Bildet: Anne-Kathrine Midtveit og Lisbeth Rafoss Fodnestøl

I denne krisen så en at det kunne være nyttig om flere yrkesgrupper kunne ta NEWS kartlegging. Dermed fikk ergoterapeuter/fysioterapeuter i tillegg til e-læringskurset en times opplæring i grupper på tre. De lærte å måleblodtrykk/puls og hvordan de skulle gjennomføre kartleggingen. Vi opplevde at de lærte dette raskt.   

En ansatt uttalte seg slik om opplæringen:

- Overgangen fra TILT til NEWS var grei. VI har lenge savnet SpO2 som en del av TILT og verktøyet oppleves nå mer nyttig og helhetlig. Dette er et godt verktøy i en arbeidsdag hvor vi ikke alltid har tilgjengelig lege.