Fag- og samarbeidsråd 2021

Åpne PowerPoint presentasjon her.