Ernæring til Covid-19 pasienter i primærhelsetjenesten

- Mange vil være sterkt svekket, slitne, oppleve liten matlyst og ha gått ned i vekt.

 

Det er mye fokus på Koronavirus i forhold til smittespredning, smittevern og holde avstand mellom folk. Man kan følge med i media på hvor mange som er innlagt på sykehus med alvorlige pusteproblemer og  viruset gir også andre symptomer som vil påvirke matinntaket til pasienter og brukere. Når vi får disse menneskene tilbake i kommunene så vil de trenger oppfølging med ernæring. Mange vil være sterkt svekket, slitne, oppleve liten matlyst og ha gått ned i vekt. Vi må sikre at matinntaket opprettholdes så vi ikke risikerer at personer må legges inn på sykehus på nytt fordi det oppstår komplikasjoner rundt underernæring. Dette krever samarbeid og god informasjonsflyt rundt ernæring mellom sykehus og kommune for å hjelpe folk å komme seg på bena igjen raskest mulig.

Les hele artikkelen med informasjon og råd her. 

Mer om fagområdet ernæring. 

Klinisk ernæringsfysiolog

Thomas Gordeladze