Invitasjon til testing av digital basiskompetansemodul

Vi ønsker å invitere ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester og andre interesserte til å teste basismodulen Grunnlagstenkning: Hva er viktig for deg?

USHT Agder (Vest) har inngått et samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) for å digitalisere basismodulen, Grunnlagstenking: Hva er viktig for deg?

Nå inviterer vi ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester og andre interesserte til å teste modulen sammen med oss. Vi ønsker spesielt å oppfordre helsefagarbeidere og sykepleiere til å delta.

Utviklere 

To dyktige masterstudenter på multimediastudiet ved UiA, Jørgen Bordal og Kristoffer Andersen (bildet), har jobbet med å utvikle den digitale modulen. Masteroppgaven omhandler både utvikling av modulen og forskning på deltakeres opplevelse med forskjellige undervisningsmetoder. De vil sammenlikne kurs med tradisjonell klasseromsundervisning kontra kurs med digitale løsninger. Under digital løsning mener vi en 'hybrid' undervisningsmetode hvor deler av undervisningen er digital. Deltakere får først digital undervisning i eget tempo før de samles til gruppe- og refleksjonsoppgaver. Den digitale løsningen gir deltakere mulighet til å kunne være aktiv i gruppeprosessen etter de har tilegnet seg samme kunnskapsgrunnlag. Disse elementene gjør at læringsutbyttet blir større. Denne undervisningsmetoden kaller vi 'blended' eller 'hybrid' læring. 

Opplegget

Selve testing av modulen med digitale løsninger vil foregå den 17. april. Siden en del av masteroppgaven skal handle om forskning knyttet til undervisningsmetoder, gjennomfører vi kurset to ganger. Vi håper at flest mulig deltakere har tid og mulighet til å delta på begge kursene, samt på et kort skype-intervju med studentene i etterkant. 

Tidspunkt

Torsdag 16. april, kl 10:00 - 11:30 Skype undervisning med Silje Bostrøm Gitlestad

Denne undervisningen skulle vært holdt som vanlig klasseromsundervisning, men vil nå gjennomføres på Skype grunnet koronasituasjonen. Vi legger opp til vanlig klasseromsundervisning med power point presentasjon og med fokus på den som underviser. Dette blir som et vanlig webinar foredrag. Vi oppfordrer deltakere som ikke har mye erfaring med hverken tradisjonell klasseromsundervisning eller webinar foredrag til å være med. 

Fredag 17. april, kl 10:00 - 11:30 undervisning med en kombinasjon av digital løsninger og gruppeoppgave via Skype - 'blended' læring

Denne undervisningen er det vi kaller 'blended' læring. Her er det deltakerne som er i fokus og den som underviser har kun en veiledningsrolle i gruppeoppgaven som gjennomføres digitalt.

Intervju 

Deltakere som kan tenke seg å bidra i forskningsprosjektet, inviteres til et kort (maks. 20 min) intervju med studentene, fredag 17. april eller uken etter. Intervjuene er helt anonyme og i masteroppgaven blir kun kjønn oppgitt. Send samtykkeskjema som beskrevet under.

Påmelding 

Frist for påmelding er onsdag, 15. april kl 23:00. 

Jeg ønsker å delta på begge kursene (16. og 17. april); eller kun den 17. april. 

Send e-post til Krisztina Czinki

Jeg ønsker å støtte forskningsprosjektet og kan bli intervjuet

Send e-post med signert samtykkeskjema til Kristoffer Andersen