Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte Kristiansand

Tirsdag 27. oktober fikk statsråd Bent Høie en liten pause fra pressekonferanser om Korona og besøkte både Primærhelseteam, Strømmehaven og Menn i helse i Kristiansand.

Strømmehaven

27. oktober 2020 åpnet Helse- og omsorgsminister Bent Høie formelt den nye demenslandsbyen i Kristiansand – Strømmehaven. Denne boformen er fremtiden for mennesker med demenslidelser, fortalte Bent Høie i et intervju med NRKSe reportasjen her.

Strømmehaven byr på hjemlige omgivelser, integrert med nabolaget. Les mer om konseptet bak Strømmehaven her

 

Primærhelseteam

Statsråd Bent Høie ba selv om et møte med Primærhelseteam i forbindelse med sitt besøk i Kristiansand. Linda Torsvik, tjenesteleder UH, og Aleksander Sandnes, fastlege Sørlandsparken legesenter, viste hvordan primærhelseteamet har bidratt til forbedringer i tjenestene til personer med utviklingsforstyrrelser og da spesielt til de som bor i kommunale bofellesskap. Sammen fortalte de om kommunens erfaring med primærhelseteam, og hvordan dette har gitt bedre samarbeid mellom de involverte partene - legesenteret, pasienten, pårørende og kommunen. De beskrev hvordan en sammen har klart å gi bedre helseoppfølging til personer med utviklingshemming, iform av hyppigere konsultasjoner, digital hjemmeoppfølging og hjemmebesøk. Det har for disse brukerne resultert i reduksjon av medikamenter og reduksjon av uønsket tvang.  Samarbeidsmodellen som PHT-Sørlandsparken, USHT og tjenesteleder UH har utviklet, kan også være anvendbar i andre sammenhenger.  

Morten Lauknes viste til kommunens deltakelse i prosjekter for digital hjemme-oppfølging og trakk frem samarbeidet med primærhelseteamene. Nye digitale løsninger kan gjøre det lettere å identifisere og følge opp pasienter med økt behov for medisinskfaglige tjenester.

Høie stilte gode oppfølgingsspørsmål til fra venstre Aleksander Sandnes, Linda Torsvik og Morten Lauknes under deres presentasjoner

 

Helse- og omsorgsministeren besøkte også de to nye Primærhelseteamene i Kristiansand. Ved Sandens medisinske senter møtte Høie en pasient med flere kroniske sykdommer som følges opp av Primærhelseteamet. Han beskrev tjenesten som trygg, lett tilgjengelig og kompetent. På Bystranda legesenter fikk de vist hvordan primærhelseteamet kan samarbeide med hjemmetjenesten og pårørende i vanskelige saker. De opplevde også større fleksibilitet og mer tid til de som trenger det mest. 

Primærhelseteamet på Sandens representert ved fra venstre fastlege Jørgen Nicolay Christiansen, PHT-sykepleier Inger Marie Nordhagen og leder av PHT fastlege Steffen Norman Jensen.