Invitasjon til debatt på Arendalsuka

BÆREKRAFTIG PRIMÆRHELSETJENESTE FOR FREMTIDEN - FASTLEGEN SOM TEAMLEDER OG LAGSPILLER

USHT Agder (vest) og Sørlandsparken legesenter gjennomfører arrangementet Bærekraftig primærhelsetjeneste for fremtiden – fastlegen som teamleder og lagspiller under Arendalsuka, tirsdag 17. august klokken 18-19. Arrangementet er gratis og vil bli streamet.

Praktisk informasjon om arrangementet


Helsedirektoratet startet pilotprosjektet Primærhelseteam våren 2018. Vi inviterer til debatt i jubileumsscenen Politiker i glassheis med debatt rundt problemstillinger og mulige løsninger på utviklingen til primærhelsetjenesten.

Lik arrangementet på Facebook

Se invitasjon

Velkommen!

 

Hva er primærhelseteam (PHT)? 

Primærhelseteam i fastlegepraksiser består av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer, og teamet ledes av en fastlege.

Hva er målet med PHT? 

Formålet med organiseringen er å tilby bedre fastlegetjenester til pasienter som trenger det mest.

Hvem er målgruppen til PHT? 

Målgruppen er i utgangspunktet alle som står på fastelegens liste, men har særlig fokus på fire sentrale pasientgrupper med sammensatte behov.

Pasienter med:

 1. psykiske helseproblemer og rusavhengighet 
 2. kronisk sykdom 
 3. skrøpelige eldre (med fallende funksjonsnivå)
 4. utviklingshemming og funksjonsnedsettelse (oppfølging av somatisk tilstand)
Hvilke virkemidler har PHT?
 • forebygging med tidlig innsats 
 • individuelle behandlingsplaner 
 • hjemmebesøk
 • oppfølgingstilbud
 • medisinsk koordinering og samarbeid
 • avstandsoppfølging 
 • kvalitetsforbedringsprosesser 
 • brukermedvirkning
 • systematiske helsekontroller 
Hvilke sentrale føringer knyttes til fastlegetjenesten? 

Ved å trykke på tittelen får du opp dokumentet. Et sammendrag av dokumentet, laget av USHT Agder vest, kan lastes ned ved å trykke på kort PPt.

•Fastlegeforskriften (2001), sist oppdatert i 2013, kort PPt

St.Meld 26 Fremtidens primærhelsetjeneste 2014-2015, kort PPt

Trønderopprørets fastlegeundersøkelse 2018, kort PPt

St.meld.7 Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, kort PPt  

Utviklingsplan for fastlegeordningen, 2019, kort PPt

Handlingsplan for allmennlegetjenesten, 2020, kort PPt