Gode råd fra hjemmetjenesten i Arendal

I Arendal har vi erfart at geriatriske pasienter som smittes av Covid-19 fremstår med andre symptomer enn de det har vært fokus på i media.

Det er ikke spesielt underlig ettersom geriatriske pasienter ofte har et annet symptombilde enn andre pasienter. Skrøpelige pasienter har oftest symptomer fra det organet med minst reservekapasitet. Dette er også tilfellet når denne pasientgruppen smittes av Covid-19, forteller Heidi Helene Hamre, fagutvikler i hjemmetjenesten i Arendal kommune. 

Anbefaling fra Arendal kommune: 

Covid-19 Enhet hjemmebaserte tjenester - MISTANKE OM COVID-19 SMITTE

Bildet: tatt av hjemmetjenesten i Arendal

For å øke tilgjengeligheten på smittevernutstyr og øke bevisstheten til medarbeidere FØR de går inn i situasjoner er et hovedmål å unngå at vi både overser og feiltolker symptomer hos eldre menneske. Vi ønsker samtidig å unngå en situasjon hvor medarbeidere må i karantene grunnet nærkontakt med pasienter med Covid-19 uten forhåndsregler. Vi trenger opplæring og refleksjon rundt slike situasjoner. Tilnærmingen er diskutert med geriater Geir Rørbakken og vi opplever at vi har sammenfallende tilnærming til forståelsen av dette bildet.

 

Heidi Helene Hamre

Arendal kommune.